Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stor oro för lärares och elevers hälsa i Söderkulla skola - Sibboföräldrar kräver baracker

Från 2017
Uppdaterad 16.11.2017 10:11.
Skolmatsal i Söderkulla
Bildtext Arkivbild från Söderkulla skolas matsal.
Bild: YLE / Mathias Gustafsson

Många föräldrar kräver att elever och lärare å det snaraste ska få flytta in i baracker vid Söderkulla skolcentrum. Oron var påtaglig då föräldrar informerades om läget i skolan på onsdag kväll.

Efter renoveringen i somras verkar det som om läget i skolan till och med skulle vara värre än tidigare. Lärare och elever har fått symptom av inneluften under hösten. Ingen kan förklara varför.

De ingenjörer som gjorde renoveringen i somras kan inte peka på någonting alarmerande. Det hittades inte stora mängder mikrober i skolan och alla åtgärder som skulle göras utfördes grundligt.

Föräldrakväll i Söderkulla skolcentrum
Bildtext Många var på plats på onsdagen då föräldrarna fick information om läget.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Ingenjörerna på plats påpekar att det inte var en omfattande renovering, utan åtgärder som skulle ge skolbyggnaden så mycket tilläggstid att man kan vara där tills den nya skolan vid Fröken Miilis väg blir klar 2020.

Smärre problem som ingenjörerna pekar på är utmaningar i att hålla trycket stabilt i huset, att luftkonditioneringens filter har blivit smutsiga snabbare än beräknat och brister i städningen.

Symptomen ska kartläggas den här veckan

Ledande läkaren i Sibbo Anders Mickos kan inte heller peka på alarmerande resultat då elevernas symptom har kartlagts.

Mickos understryker att det behövs en ny elevkartläggning och att den pågår som bäst. Han för fram hur viktigt det är att svara på enkäten.

- Vi önskar en hög svarsprocent för att kunna dra slutsatser, säger han.

Föräldrakväll i Söderkulla skolcentrum
Bild: Yle/ Carmela Walder

Många vill flytta undervisningen till baracker

I inläggen från föräldrahåll kommer det flera gånger fram att barns och lärares hälsa står på spel. Det känns skrämmande att tvingas bli kvar i lokalerna vid Lärdomsvägen 6.

Många undrar om det inte skulle vara vettigare att sluta fundera på pengar och att satsa på baracker i stället.

Föreningen Hem och skola vid Söderkulla skola har flera representanter på plats. Ordförande Ulla Cederlöf tycker att det känns olustigt att allting tar tid.

- Vi är inte glada över att vi måste vänta ganska länge för att få svaret. Det finns ganska många barn som har ganska illa att vara just nu.

Enligt Cederlöf är det många lärare som inte kan vistas i fastigheten vid Lärdomsvägen 6.

Hon tycker inte om att en klass måste flytta in i det klassrum en annan klass flyttade ut ur för att läraren fick så grava symptom där.

- Vi borde få en paviljong eller extra lokaler där alla skulle ha det bra.

Cederlöf ser det som ohållbart att bli kvar i Söderkulla skolcentrum tills skolan vid Fröken Miilis väg är klar 2020.

Bildningsdirektören förstår att föräldrar är oroade

Sibbos bildningsdirektör Kurt Torsell förstår mycket väl oron för barnens och lärarnas hälsa.

- Vi ser fram emot att få de här symptomanalyserna gjorda.

Han kan inte med sin pedagogiska utbildning förklara varför elever och lärare har symptom trots de arbeten som gjordes i skolan i somras.

Föräldrakväll i Söderkulla skolcentrum
Bildtext Bildningsdirektör Kurt Torsell (längst till höger) var med på informationsmötet.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Bildningsdirektör Kurt Torsell tycker att det är bra att det under kvällen lyftes upp att Söderkulla skolas framtid är oklar.

Att flytta till Fröken Miilis väg ska vara en tillfällig lösning. Vad som händer sen vet ingen.

- Det finns inte beslut och det finns ingen exakt tidtabell så jag tror att det skapades ett visst politiskt tryck för att få det beslutet också gjort.

Om det kommer fram att det finns allvarliga problem i fastigheten vid Lärdomsvägen 6 då symptomanalyserna blir klara i december finns det nog en kapacitet att fatta snabba beslut, enligt Torsell.

- Men sedan ska baracker beställas så tar det åtta till tio månader och då blir den bedömningen att har vi någonting tillfälligt som vi kan gripa till direkt.

Om det handlar om enskilda klassrum så blir det enligt Torsell lättare att hitta en snabb, tillfällig lösning än om det handlar om att evakuera hela skolan.

Söderkulla skola

Inneluftsproblemen ännu inte förbi i nyrenoverade Söderkulla skola

Fortfarande finns det rum som personalen inte kan vistas i.

Diskussion om artikeln