Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Katastrofalt läge för minnessjuka i Jakobstadsregionen

Från 2017
Uppdaterad 16.11.2017 09:14.
Händer som håller i varandra.
Bild: Riitta Weijola

Det behövs fler boendeplatser för personer med minnessjukdom. Situationen är katastrofal skriver sju minnesrådgivare till Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Minnesrådgivarna i Jakobstadsregionens kommuner ger uttryck för sin oro i en skrivelse till social- och hälsovårdsverket. Bland minnesrådgivningens klienter finns 59 personer som bor ensamma utan hemvård och 112 klienter som bor ensamma med hemvård.

Det finns hjälpmedel som dag- och nattkalender för att stöda tidsorienteringen och spisvakt för matlagning, men de kan inte ersätta en annan person, skriver minnesrådgivarna. Även innan nedskärningarna av bäddplatserna var situationen ansträngd men nu är den oförsvarlig, anser minnesrådgivarna.

Enligt minnesrådgivarna är situationen rentav katastrofal för personer som bor ensamma hemma och befinner sig i en medelsvår eller svår fas av minnessjukdom.

Det finns fall där minnessjuka inte hittar hem och när grannar, personal på inrättningar eller polisen för hem dem känner de inte igen hemmet. Vid flera tillfällen har sökpådrag inletts och den saknade hittas inte alltid i livet.

Minnesrådgivarna föreslår mera boendeplatser för att personer med minnessjukdom ska få leva i en betydelsefull och trygg omgivning.

I dag hjälper grannar och apoteks-, bank- och butikspersonal i mån av möjlighet men det är ett ohållbart koncept, skriver minnesrådgivarna.

Ett annat problem är att närståendevårdare behöver avlastning men det kan inte ordnas utan väntetid.

Finns ingen enkel lösning

Skrivelsen togs upp i social- och hälsovårdsnämndens individsektion där man konstaterade att enligt planen för den äldre befolkningen ska det finnas 106 platser för demensvård år 2017, men nu är redan 140 platser i bruk.

Dessutom har över hälften av klienterna i effektiverat serviceboende och på åldringshem någon grad av minnessjukdom. Räknar man in platserna inom effektiverat serviceboende och på åldringshem finns 278 platser.

Dessutom vårdas på enheter inom primärhälsovården 40 äldre som väntar på plats i serviceboende.

Sammanlagt finns alltså cirka 300 platser inom boendeservice, men det är ändå svårt att ordna en plats då situationen för en minnessjuk som bor hemma snabbt försämras och blir ohållbar.

Svaret till minnesrådgivarna är att man hoppas servicesedeln ska ge möjlighet med att hitta mera flexibla lösningar. Servicesedeln för effektiverat serviceboende togs i bruk i september.

Social- och hälsovårdsnämnden antecknade ärendet för kännedom.

Diskussion om artikeln