Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sexuella trakasserier kan vara misstag – så tänker över hälften av finländarna

Från 2017
Kvinna håller upp sin hand där det står #metoo.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Speciellt unga anser att sexuella trakasserier kan ske av misstag, visar Yles enkät. Av den framgår också att varannan ung kvinna i Finland har upplevt sexuellt trakasserande under det senaste året.

Taloustutkimus har på Yles begäran låtit göra en enkät som kartlägger finländares upplevelser och attityder kring sexuella trakasserier. Resultatet visar att sexuella trakasserier är mycket vanliga. Av till exempel unga kvinnor har varannan utsatts för sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna.

Av unga kvinnor har varannan utsatts för sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna

Undersökningen visar också att över hälften av finländarna anser att man av misstag kan göra sig skyldig till sexuellt trakasserande. Den åsikten var vanlig speciellt bland unga. Också fler män än kvinnor tänker att sexuella trakasserier kan vara misstag.

Kön och ålder påverkar definitionen

Resultaten förklaras delvis av att finländarna har väldigt varierande uppfattningar om vad som upplevs som sexuella trakasserier.

Speciellt kön och ålder har stor inverkan. Förenklat kan man dra slutsatsen att unga kvinnor har en bredare definition på sexuella trakasserier än män.

Äldre kvinnor är mer accepterande än unga då det gäller påträngande frågor och snuskiga skämt

Av de som svarat på enkäten tyckte 46 procent av kvinnor i åldern 18-24 att till exempel osakligt stirrande räknas som sexuella trakasserier. Av över 50-åriga män var det bara 15 procent som tyckte lika.

Sexuella skämt och förslag upplevdes som trakasserande av 90 procent av unga kvinnor. Bland alla män som svarat på enkäten var motsvarande siffra 67 procent.

Högre tröskel bland äldre kvinnor

Undersökningen visar också att tröskeln för vad som upplevs som sexuellt trakasserande är högre ju äldre man är.

Alla åldersgrupper förhåller sig ändå väldigt strikt till osakligt berörande. Då det gäller verbalt trakasserande varierar attityderna från generation till generation.

Det tyder på att man tidigare såg mellan fingrarna på sådant

Juho Rahkonen, Taloustutkimus

Äldre kvinnor är mer accepterande än unga då det gäller påträngande frågor och snuskiga skämt.

- Jag tycker att det tyder på att man tidigare såg mellan fingrarna på sådant. Kulturen var mer patriarkal förr, säger forskningschef Juho Rahkonen på Taloustutkimus.

Majoriteten vill kriminalisera verbala trakasserier

53 procent av alla som svarat på enkäten tycker att också verbala sexuella trakasserier borde kriminaliseras.

Sexuellt antastande kriminaliserades 2014, men i lagstiftningen är det bara fysisk beröring som definieras som trakasseri.

Över hälften tycker att verbala sexuella trakasserier borde kriminaliseras

Också på denna punkt fanns det skillnader mellan könen – 65 procent av kvinnorna tyckte att verbala sexuella trakasserier borde kriminaliseras, medan bara 40 procent av männen var av samma åsikt.

Män ingriper alltför sällan

Yle frågade också om män i tillräcklig grad ingriper då de upptäcker att någon utsätts för sexuella trakasserier. Av männen var 14 procent av den åsikten medan bara 8 procent av kvinnorna tyckte samma.

De som svarade på enkäten hade också möjlighet att själv definiera vad som är sexuellt trakasserande. 32 procent drog gränsen vid att man fortsätter stöta på någon efter att man fått nobben.

Vanliga definitioner var oanständigt prat eller snuskiga skämt eller att motparten känner sig trakasserad eller hotad

16 procent ansåg att gränsen går vid rörandet av intima kroppsdelar medan 28 procent definierade vilken fysisk beröring som helst som sexuellt trakasserande.

Andra vanliga definitioner var oanständigt prat eller snuskiga skämt eller att motparten känner sig trakasserad eller hotad.

Text: Eero Mäntymaa
Översättning: Sandra Anttila

Diskussion om artikeln