Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lärare och bibliotekschef eniga: Borgå behöver en bokbuss!

Från 2017
Uppdaterad 17.11.2017 05:19.
En mamma läser för sitt barn ur en bok i en bokbuss.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Det blir ingen ny bokbuss i Borgå - åtminstone inte nästa år.

Vid fullmäktigemötet på onsdagen röstade bara 18 ledamöter av totalt 51 för ett anslag för ny bokbuss.

Stadens nuvarande bokbuss har rullat över en halv miljon kilometer och gick inte tidigare i veckan igenom vid besiktningen.

Trots att det inte har varit säkert om Borgå stad kommer att reservera pengar för en ny bokbuss, har biblioteket velat ha planerna så klara som möjligt.

Därför gav biblioteket uppdraget till ett konsultföretag att komma med sin vision av hur en ny bokbuss skulle kunna se ut och vad den skulle kunna erbjuda. Också Borgåborna har fått säga sin åsikt.

Förslag på hur Borgås nya bokbuss kunde se ut utifrån.
Bildtext Ett av konsulternas förslag över hur den nya bokbussens exteriör skulle kunna se ut.
Bild: Tilassa oy

"Det handlar inte om stora pengar"

Att engagera konsulterna var möjligt i och med finansiering av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

- Det är Borgå stads kvarnar som mal för långsamt. I det här fallet har den politiska armbrytningen dragit alldeles för långt ut på tiden, säger Borgå stads chef för bibliotekstjänster, Asko Rossi.

Att man inte har kunnat komma till skott är enligt Rossi ganska märkligt. Det handlar sist och slutligen inte om så stora pengar.

- Om en ny bokbuss skulle hålla lika länge som den vi har nu, skulle investeringskostnaderna för den nya bussen ligga på cirka 20 000 euro per år, vilket inte är speciellt mycket, säger Rossi.

"Behövs det över huvud taget en bokbuss i Borgå?"

Enligt tidningen Östnyland ifrågasätter stadsdirektör Jukka Pekka Ujula att det över huvud taget behövs en ny bokbuss eftersom digitaliseringen går framåt med stormsteg.

- Det skulle förstås vara önskvärt, men hittills har nog inte digitaliseringen gått framåt i den takt som man skulle önska, säger Rossi.

Enligt Asko Rossi är dessutom biblioteksservice mycket annat än utlåning av böcker.

- Det handlar också om service och om social växelverkan. Skulle bokbussen dras in, skulle en stor kundkrets falla bort, menar Rossi.

Borgå stads bokbuss utifrån
Bild: Yle/Carmela Walder

Frågan ska beredas på nytt

Nu fortsätter ärendet framåt i enlighet med den politiska tågordningen.

- Vi måste nu arbeta på att få ärendet till ny behandling, säger Borgå stads chef för bibliotekstjänster, Asko Rossi.

Att en stor kundkrets skulle falla bort om bokbussen slutar trafikera i Borgå stads perifera områden är uppenbart.

Bokbussen ytterst populär i Grännäs skola

Krister Henriksson, lärare i Grännäs skola, säger att bokbussen är mycket populär bland eleverna när den besöker skolan varannan vecka.

- Min tippning är att cirka 40 elever lånar böcker varje gång bokbussen besöker vår skola, säger Henriksson.

Att bokbussen får fortsätta rulla på de östnyländska vägarna är med andra ord önskvärt inte minst ur byskoleperspektiv.

- Eleverna vid Kvarnbackens skola i Borgå, som i stort sett är granne med stadens huvudbibliotek, kan ju besöka biblioteket varje dag. Den chansen har inte vi, säger Henriksson.

Elever i Sibbos bokbuss.
Bildtext Vid byskolorna är bokbussens besök populärt. (Illustrerande arkivbild)
Bild: Yle / Hanna Othman

Bokbussen erbjuder otrolig service

Förutom att eleverna får en chans att låna böcker på den egna skolgården, utnyttjar skolan bokbussen också när det kommer till inlärningen.

- Om vi meddelar biblioteket att vi har ett projekt i skolan om Kina och att vi behöver litteratur i ämnet, så har vi en korg med Kinaböcker på gården nästa gång bokbussen är på besök. Det är en otrolig service, säger Henriksson.

Lärare Krister Henriksson utnyttjar bokbussen också privat.

- Mina två yngsta barn som går i årskurs två och sex utnyttjar bokbussen speciellt sommartid. De vet när den kommer och chauffören brukar signalera när han närmar sig för att vi ska vara beredda, säger Henriksson.

bokbuss
Bildtext (Illustrerande arkivbild)
Bild: YLE/ Niclas Lundqvist

Reparationerna kostar skjortan

Butiksbussen försvann för ett antal år sedan i Borgåregionen och Henriksson hoppas nu att bokbussen inte ska gå samma öde till mötes.

- Den fyller sin funktion och de ger en otroligt fin service, säger Henriksson.

Den gamla bokbussen repareras som bäst. Målet är att få den igenom besiktningen så att den ska kunna återgå i tjänst.

- Det handlar om ganska omfattande reparationer på tusentals euro, men trots reparationerna kommer bussen förstås inte att hålla i evighet, säger Borgå stads chef för bibliotekstjänster, Asko Rossi.