Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nej till att öppna tåghållplatser i Mankby och Bobäck igen: "Jag hamnar ta bilen istället och har dåligt samvete"

Från 2017
Bobäcks hållplats.
Bildtext Tågen slutade stanna i Bobäck våren 2016 och enligt VR finns inget som talar för att de ska börja stanna där igen. HRT fattar i sista hand beslut i frågan.
Bild: Yle/Johanna Minkkinen

Både VR och Trafikverket säger nej till att på nytt ta i bruk tåghållplatserna i Mankby i Esbo och i Bobäck i Kyrkslätt. De lades ner i fjol våras. Anna-Kaisa Brenner tog tidigare tåget från Bobäck, men kör nu bil till jobbet istället.

– Familjen tvingas nu ha två bilar. Tyvärr kör jag nu till jobbet i Böle i Helsingfors. Jag har dåligt samvete då jag förorenar miljön. Den ersättande trafiken, en buss som kör antingen till Masaby eller Köklax i Esbo, fungerar inte, säger Anna-Kaisa Brenner.

– Jag har tre gånger försökt hinna till ett tåg men har inte hunnit och försenat mig från jobbet. Bussen har varit försenad. Det går inte att lita på den här trafiken och därför tar jag bilen, säger hon.

Den närmaste tåghållplatsen är nu Masaby som ligger två kilometer från Brenners hem.

Jag har dåligt samvete då jag förorenar miljön. Den ersättande trafiken, en buss som kör antingen till Masaby eller Köklax i Esbo, fungerar inte

― Anna-Kaisa Brenner, pendlare

Nejet består fastän Flirt-tågen tagits i bruk

Tågen slutade stanna i Mankby i Esbo och i Bobäck i Kyrkslätt i mars i fjol. I samband med att styrelsen för Helsingforsregionens trafik (HRT) fattade beslut om saken beslöt styrelsen också att ompröva beslutet i samband med att Flirt-tågen tas i bruk.

Alla tåg är numera Flirt-tåg. De accelererar snabbare än de gamla tågen, vilket leder till att stoppen vid hållplatserna i Mankby och Bobäck inte skulle bli lika långa.

HRT har nu begärt utlåtanden om saken av statens järnvägar VR och av Trafikverket. Båda instanser säger nej till att låta lokaltågen stanna i Mankby och Bobäck igen.

Bobäck station i Kyrkslätt är nedläggningshotad
Bildtext Anna-Kaisa Brenner säger att hon inte har något annat val än att ta bilen till jobbet i Helsingfors då tågen inte längre stannar i Bobäck.
Bild: Yle/Johanna Minkkinen

"Innebär en tidtabellsmässig konflikt för Y-tågen"

VR skriver i sitt utlåtande att det skulle vara tidtabellsmässigt möjligt att U-tågen skulle stanna vid de båda hållplatserna, men när det gäller Y-tågen innebär två nya stopp en tidtabellsmässig konflikt. Och då Y-tågen får allt fler turer vore det här ett växande problem.

VR skriver att en ökning av antalet stopp inte är möjligt om man vill köra Sjundeåtågen som nu.

VR påpekar också att fartskillnaden mellan snabbare och långsammare fjärrtåg ökar om hållplatserna igen tas i bruk. Det här skulle öka känsligheten för störningar och försvåra samordningen på en bana som redan är i flitig användning.

Kostar 1-2 miljoner euro att rusta upp

Enligt VR är det möjliga antalet resenärer, som använder hållplatserna, lågt. Beräkningar som gjordes mellan hösten 2015 och våren 2016 visade att omkring hundra resenärer steg på och av i Mankby under vardagarna och antalet i Bobäck var hälften av det.

Trafikverket bedömer att det kostar 1-2 miljoner euro att rusta upp hållplatserna.

Beslutsförslaget för HRT:s styrelse är därför att hållplatserna inte öppnas för trafik. Styrelsen behandlar ärendet nästa veckas tisdag.