Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västmetron ställer till det för Ingåbussarna

Från 2017
Uppdaterad 17.11.2017 08:58.
liikkuva metro Matinkylän asemalla
Bildtext Den 18 november ska västmetron sättas i trafik.
Bild: Mikko Ahmajärvi/Yle

I januari kommer busstrafiken mellan Ingå och huvudstadsregionen att ändras, men det är oklart hur förändringen kommer att se ut.
Farhågorna är bland annat indragna rutter och ett slut på busstrafiken in till Helsingfors.

Orsaken är västmetron, som om planerna håller den här gången, öppnas för trafik på lördag den 18 november.

Bussarna måste stanna i Esbo för att avtal ska hålla

Västmetron, alltså tunnelbanan i Helsingfors som förlängs västerut, har varit lite av ett evighetsprojekt där slutdatumet skjutits fram i många år. Nu ser det ändå ut som om metrotågen börjar åka till Esbo.

Ingå har haft ett så kallat U-avtal med Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Det har inneburit att passagerare med HRT-kort har kunnat stiga på Ingåbussarna och HRT har gett ett finansiellt stöd utgående från kunder som utnyttjar servicen.

Biljettautomat i Hoplax tågstation i Helsingfors.
Bildtext Hittills har passagerare med HRT-biljett kunnat åka med ända till Helsingfors..
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

I och med västmetron kommer HRT att ändra avtalet så att det bara gäller ifall bussarna har sin ändstation vid metrostationen i Mattby i Esbo.

Det innebär att bussarna är tvungna att välja mellan att låta kunderna byta fordon i Esbo och på så sätt göra resan besvärligare, eller fortsätta köra in till Helsingfors utan U-avtal vilket kan vara olönsamt för bolagen.

Ska inte höja biljettpriset

Tanken är ändå att det inte ska påverka passagerarnas plånböcker ifall bussarna fortsätter köra som tidigare. Det säger Satu Hyvärinen, projektledare för kollektivtrafiken på Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen).

- Vi har ingen information om höjt pris och det finns ingen logik i att priset skulle höjas, försäkrar hon.

Hyvärinen förklarar att bussarna även får inkomster via frakt av varor vilket underlättar situationen en aning.

Däremot finns det en risk för att en del av bussturerna dras in om de visar sig vara olönsamma.

- För tillfället har vi ändå inget bud om indragna turer, det beror på hur framtiden ser ut. Jag skulle tro att det i så fall sker först på sommaren, säger Hyvärinen.

Svagt intresse av företagare

Hyvärinen säger att hon önskar att intresset bland privata aktörer skulle vara större, men att man redan i Sjundeå märkte hur svagt intresset var efter att Y-tåget lades ner.

- Det födde inte någon marknadsbestämd trafik, inget företag ville ersätta förbindelsen, konstaterar hon.

Hon säger att det på grund av företagarnas ointresse mer och mer faller på kommunernas ansvar att ordna med fungerande förbindelser.

Ingå reserverar pengar för kollektivtrafik

I Ingå har kommunen reserverat en större summa än vanligt i budgeten för att hitta lösningar till pendeltrafiken.

Ett alternativ är att ordna med matartrafik till till exempel Kyrkslätt på kommunens bekostnad, säger Elina Ahde (Gröna), ordförande i Ingås tekniska nämnd.

- Vi undersöker vilka möjligheter vi har att skjutsa Ingåbor till och från HRT-regionen för att de sedan ska kunna ta sig vidare, berättar hon.

Porträtt av Elina Ahde framifrån.
Bildtext Elina Ahde (Gröna) pendlar själv.
Bild: Elina Ahde

Ahde (Gröna) pendlar själv till Mejlans i Helsingfors och kommer att drabbas av förändringarna. I tekniska nämnden har politikerna försökt fundera kring lösningar.

- Vi har fört diskussioner med NTM-centralen. I nämnden har vi beslutat ha ett seminarium snarast möjligt där bussbolag och myndigheter och alla inom kollektivtrafiken kan diskutera olika möjligheter, berättar hon.

Två biljetter möjligt

Kommunstyrelseordförande Henrik Wickstöm (SFP) har funderat mycket över hur kollektivtrafiken mellan Ingå och huvudstadsregionen ser ut nästa år.

Henrik Wickström sitter vid ett bord tillsammans med en drös andra.
Bildtext Henrik Wickström (SFP) säger att en bra kollektivtrafik är viktig för att locka invånare till Ingå.
Bild: Yle/Marica Hildén

Förändringen kan innebära utmaningar med längre restider, behov av flera biljetter, indragna turer och eventuella tilläggskostnader ifall bussarna stannar i Mattby och man är tvungen att köpa en till biljett.

- Vi har försökt hitta lösningar i tätt samarbete med NTM-centralen och försökt få en biljetthelhet till Helsingfors, men det har nog varit utmanande, berättar Wickström.

Kollektivtrafiken viktig för att locka invånare

Wickström menar att det är en viktig sak för Ingås attraktionskraft att kollektivtrafiken till och från huvudstadsregionen löper bra.

- Det är en sak som många lyfter fram, både de som redan bor i Ingå men också de som funderar på att flytta hit, berättar han.

Wickström menar också att det finns en risk att människor väljer bilen framom kollektiva färdmedel om det upplevs att resan blir besvärligare.

- Det är bekvämt att ta sig in med bil. Det märkte man efter nedläggningen av Y-tåget då många valde att ta bilen in till Helsingfors, säger han.

Ingå har inte blivit hörd

Wickström säger att det är förståeligt att HRT som myndighet måste se efter sina kommuners intressen i första hand, men säger att Ingå ändå försökt göra sig hörd i diskussionen kring trafikplaneringen.

- Vi har diskuterat på ministernivå och använt oss av våra kontakter på NTM-centralen och försökt inverka på att man skulle finna en bättre lösning, men det har kanske inte tagits i beaktande, konstaterar han.

Ovisst för pendlare

Eftersom inga beslut har tagits är framtiden ännu oviss för pendlarna. Ingåbon Riitta Keinänen jobbar på Finlands nationalteater och använder sig av bussen till huvudstadsregionen fem gånger i veckan.

- Jag vet bara att förbindelsen kommer att ändras, men inget mer, berättar hon.

Keinänen säger att det bästa alternativet för henne skulle vara om bussen åkte in till Helsingfors också i fortsättningen.

- Att byta till metro i Mattby låter inte heller som ett dåligt alternativ, funderar hon.

"Kan inte bli sämre"

Keinänen har pendlat till och från huvudstadsregionen i sex år men har inte varit enbart nöjd med busservicen.

- Förr arbetade jag ibland under veckosluten men det har jag slutat med. Lördagsturerna är usla, de få turer som går passar inte in med arbetsturerna, och det samma gäller söndagar, berättar hon.

Keinänen konstaterar krasst att trots att hon inte vet hur busstrafiken kommer att ändra så kan den inte bli sämre än i nuläget med tanke på de få turer som erbjuds.

Mera trafik mellan Ingå och Kyrkslätt

I somras tillsattes en kvällsbuss till Ingå från Helsingfors. Hyvärinen från NTM-centralen säger att den åtminstone i början inte riktigt drog folk.

- Utgående från den turen har vi kommit till slutsatsen att det kunde löna sig med flera kvällsförbindelser mellan Ingå och Kyrkslätt i stället, berättar hon.

Precis som Ahde är hon alltså inne på förbindelser mellan Ingå och Kyrkslätt snarare än direkta linjer mellan Ingå och Helsingfors.

VR:s nya biljettautomat
Bildtext Ingåpassagerare kunde sedan ta sig till och från Kyrkslätt med tåg, föreslår man vid Nylands NTM-central.
Bild: VR

För tillfället efterlyses aktörer som är intresserade av att ta sig an en sådan förbindelse.

- Vi hoppas nu på erbjudanden. Från Kyrkslätt skulle passagerarna sedan kunna använda tåget, förklarar Hyvärinen.

Diskussion om artikeln