Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Rivningen av gamla Soc&kom kan inledas nästa år - så här ska det se ut på Topeliusgatan 16 i framtiden

Från 2017
Ett höghus planeras till Topeliusgatan 16 där Soc&kom tidigare fanns.
Bildtext Ett sju våningar högt bostadshus planeras till tomten på Topeliusgatan 16 där Soc&kom tidigare funnits.
Bild: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy

Tre hus med sammanlagt 55 bostäder ska byggas på tomten vid Topeliusgatan 16 i Bortre Tölö i Helsingfors. Svenska social- och kommunalhögskolans gamla byggnad ska rivas. Detaljplanen behandlas nu av politikerna.

Enligt planen ska huset närmast Topeliusgatan bli sju våningar högt medan husen längre in på tomten ska bli tre till fyra våningar höga. Sammanlagt ska husen ha 55 bostäder och i planen ingår också en reservation för affärslokaler på gatunivå på sammanlagt 130 kvadratmeter.

I och med att det byggs bostadshus på tomten ska byggnaden där Svenska social- och kommunalhögskolan fanns till och med 2009 rivas.

– Rivningen kan inledas när detaljplanen har vunnit laga kraft. Det sker tidigast på sommaren nästa år. Byggnaden kan därmed börja rivas i slutet av nästa år, säger fastighetsinvesterare Ilari Schouwvlieger, vars företag köpte tomten och byggnaden för några år sedan.

– Vi utgår ändå från att någon besvärar sig, som brukligt är i Finland, säger han.

Det skulle i så fall leda till att rivningen skjuts upp med omkring ett år.

Gamla Soc&kom i gryningen
Bildtext Gamla Soc&kom på Topeliusgatan 16.
Bild: Tino Oksanen

Problem med inneluften och stor energiförbrukning

Ilari Schouwvlieger säger att det inte är möjligt att skolbyggnaden bevaras.

– Den har visat sig vara i dåligt skick. Där finns problem med inomhusluften och byggnaden förbrukar stora mängder energi. Nu är byggnaden kall och det lönar sig inte att rusta upp den, säger Schouwvlieger.

Sedan Soc&kom flyttade till Kronohagen hösten 2009 har byggnaden stått tom eller varit i knapp användning. Annegården har haft verksamhet där och 2012-2013 var Åshöjdens skola inhyst där då byggnaden på Sturegatan renoverades.

Byggnaden ägdes tidigare av statliga Senatsfastigheter men såldes till Schouwvliegers företag för några år sedan.

Museiverket: Har kulturhistorisk betydelse

Byggnaden är ritad av arkitekten Erik Kråkström och stod färdig 1964. Museiverket skriver i sitt utlåtande att byggnaden har kulturhistorisk betydelse på grund av den högklassiga arkitekturen samt som en del av det moderna byggnadsarvet av högskolebyggande.

Förutom själva byggnadens arkitektoniska värde påpekar Museiverket också byggnadens värde som en del av stadsbilden och kulturmiljön i Bortre Tölö.

Museiverket skriver att förutsättningarna för att skydda den gamla delen av byggnaden bör utredas i samband med detaljplansändringen. Med den gamla delen menas den som byggdes innan utvidgningen i slutet av 1980-talet. Den gamla delen är den som ligger närmast Topeliusgatan.

I den nuvarande detaljplanen finns inga skyddsmärkningar.

Planen för Topeliusgatan 16 behandlas av stadsmiljönämnden på tisdag. Ändringen av detaljplanen sätts därefter till påseende. Därefter ska stadsstyrelsen och stadsfullmäktige behandla planen.

Diskussion om artikeln