Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo investerar i skolor och vägar

Från 2017
En vägkorsning.
Bildtext Lojo satsar de kommande åren över sju miljoner euro på en planskild korsning i Tynnismalmen.
Bild: YLE/Veronica Montén

Lojo stad investerar 28 miljoner euro nästa år. Trots att summan fortfarande är hög är den betydligt lägre än i år.

I årets budget var investeringarna drygt 41 miljoner euro.

Den största investeringen nästa år är fyra miljoner euro till den planskilda korsningen i Tynnismalmen. I ekonomiplanen för år 2019 föreslås tre miljoner för korsningen.

För övriga vägar reserveras 4,6 miljoner i Lojo nästa år.

Stora byggen

Lojo tampas liksom många andra kommuner med dålig inomhusluft. Staden har därför investerat mycket och fortsätter investera genom att renovera och bygga nytt.

Drygt tio miljoner euro i nästa års budget går till skol- och daghemsbyggnader och övriga fastigheter.

Summan är betydligt mindre än i år då det fanns 26 miljoner för samma ändamål. I investeringsplanen år 2019 finns det drygt 22 miljoner för fastigheter.

En skola i rött tegel i Lojo som heter Anttilan koulu.
Bildtext Anttilan koulu i Lojo centrum grundrenoverades i år.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det största skolbygget just nu är enhetsskolan i Nummis, Nummen yhtenäiskoulu. Det finns sammanlagt tio miljoner reserverat för bygget åren 2017-2019.

Planeringen av nybygget Laurentiushuset kommer att sluka närmare tio miljoner år 2019. Totalt finns 16,5 miljoner euro reserverat för Laurentiushuset och daghemmet Laban åren 2017-2020.

Budgeten landar på minus

Lojo räknar med skatteintänkter på drygt 191 miljoner och statsandelar på 68 miljoner år 2018. Lojo räknar dessutom med inkomster på 95 miljoner.

Verksamheten beräknas kosta 338 miljoner. Årsbidraget är nästan 15,5 miljoner och avskrivningarna drygt 16,2 miljoner på minus.

Budgeten ligger drygt 700 000 euro på minus.

Går mot det bättre

Stadsdirektör Mika Sivula konstaterar att Lojos ekonomi håller på att utvecklas i rätt riktning.

En utmaning med nästa års budget har varit att statsandelarna som Lojo har fått efter kommunfusionen med Nummi-Pusula och Karislojo år 2013 nu tar slut.

- Det här innebär ett glapp på tre miljoner euro jämfört årets budget. Trots det är årsbidraget två miljoner euro bättre än i den föregående budgeten.

En medelåldedersman i vit skjorta och blå kavaj, han pratar med mikrofon i handen.
Bildtext Stadsdirektör Mika Sivula.
Bild: Lojo stad

Budgeten innehåller enligt Sivula många balanserande åtgärder, men samtidigt satsar Lojo på att utveckla verksamheten och förbättra människornas välmående.

Lojo försöker få bukt med problemen med dålig inomhusluft och därför är investeringarna fortfarande på en hög nivå, säger stadsdirektör Mika Sivula.

Färre invånare

Lojo har kring 47 000 invånare.

Invånarantalet i Lojo följer trenden i övriga Västnyland och minskar.

Antalet invånare minskade med 130 personer år 2016. I södra Lojo har invånarantalet ökat mest medan det har minskat kring Lojo centrum.

Eftersom många invånare flyttar till norra Lojo från huvudstadsregionen har den delen av staden den yngsta befolkningen.

Lojo hoppas att den stora bostadsmässan som ordnas i staden år 2021 kommer att föra med sig nya invånare.

I nästa års budget reserveras 350 000 euro för att förbereda bostadsmässan.

Lojo stadsfullmäktige godkände nästa års budget och ekonomiplanen för de kommande åren på sitt möte den 15 november.

Diskussion om artikeln