Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Barnskyddet i Vanda lider av negativ publicitet: "Orättvist att de positiva förbättringarna inte syns"

Från 2017
Uppdaterad 20.11.2017 12:03.
Ett rosa dockhus på ett linoleumgolv.
Bild: Yle / Petter Blomqvist

Efter att barnskyddet i Vanda prickades av regionförvaltningsverket i fjol har man satsat stort på att minska trycket på socialarbetarna. Den negativa publiciteten gör rekryteringsprocessen svårare.

Det var socialarbetarna själva som anmälde staden till regionförvaltningsverket på grund av att deras arbetsbörda var för stor.

Socialarbetarna inom barnskyddet rapporterade att de hade ansvar för i medeltal 57 klienter var.

Sedan dess har Vanda varit under lupp i medier och staden har lyfts upp som ett exempel på en plats där det är stor brist på socialarbetare inom barnskyddet.

Samtidigt som det skrivs om att barnskyddet åter är i kris på grund av personalbrist satsar man i staden hårt på att förbättra servicen och göra staden mer attraktiv som arbetsplats.

– Bristen på socialarbetare är inte unikt för Vanda, det är ett nationellt problem och staden har vidtagit många åtgärder för att förbättra situationen, säger Hanna Holmberg, ledande socialarbetare inom barnskyddet i Vanda.

Hanna Holmberg
Bildtext Hanna Holmberg är ledande socialarbetare inom barnskyddet i Vanda.
Bild: Yle / Petter Blomqvist

I augusti genomgick staden en organisationsförändring. Bland annat har man strukturerat om de olika enheterna och man kommer senare införa ett nytt datasystem, med målet att göra arbetet lättare.

Man har också förnyat hur man möter nya klienter för att få processen att gå smidigare.

– Numera gör vi inte skillnad på om de barnfamiljer som kommer behöver barnskydd, eller någon annan service så som familjerådgivning, alla utvärderas på samma ställe. Då kan vi snabbare skicka dem vidare till rätt plats där de får den service de behöver, säger Holmberg.

Ann-Britt Knoblock som är ledande socialarbetare för vuxentjänster säger att man numera också har större samarbete mellan de olika avdelningarna.

– Om det till exempel kommer en barnfamilj som har skuldproblem, så bemöter vi dem i par, med en från barnavdelningen och en från vuxenavdelningen så att vi kan ge stöd i ett tidigare skede och se till att problemen inte växer sig större inom familjen, säger Knoblock.

Svår rekrytering

För tillfället finns det ett tiotal lediga socialarbetartjänster i Vanda. Rekryteringen blir också svårare eftersom Vandas problem ofta har lyfts fram som ett exempel.

– Det kan kännas orättvist att de positiva förbättringar som gjorts inte syns. Ofta är det så att om man arbetar med förebyggande åtgärder så märks det i barnskyddet först senare, säger Holmberg.

Den negativa publiciteten har också gjort att rekryteringen blir svårare eftersom det gör att potentiella arbetstagare avskräcks.

Ann-Britt Knoblock säger att Vanda ändå har mycket att erbjuda socialarbetare.

Ann-Britt Knoblock
Bildtext Ann-Britt Knoblock
Bild: Yle / Petter Blomqvist

– Jag har jobbat både i Esbo och Vanda och jag tycker att här har socialarbetarna möjlighet att delta i planeringen. Att kunna vara med och påverka tycker jag gör staden till en lockande arbetsplats.

Hanna Holmberg blickar också framåt.

– Krisen i Vanda har blivit kronisk, och socialarbetarna har inte kunnat utföra sitt jobb på det sätt de skulle vilja. Samtidigt tycker jag att det har gjorts många förbättringar och jag ser positivt på framtiden för barnskyddet i staden.

Diskussion om artikeln