Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-domstolen hotar Polen med jätteböter för stora avverkningar i världsarvslistad urskog

Från 2017
Lokala invånare deltog i en protest mot avverkningarna i Białowieżaskogen i augusti 2017.
Bildtext Lokala invånare deltog i en protest mot avverkningarna i Białowieżaskogen i augusti 2017.
Bild: EPA/ARTUR RESZKO POLAND OUT

EU-domstolen hotar Polens högernationalistiska regering med vite på 100 000 euro om dagen om inte regeringen stoppar de stora avverkningarna i Białowieżaskogen.

Redan i juli beordrade EU-domstolen i Luxemburg den polska regeringen stoppa de omfattande avverkningarna i Białowieżaskogen i väntan på en slutlig dom om avverkningarna.

Polen har struntat i EU-domstolens avverkningsförbud.

Det var våren 2016 som Polens regering beslöt att tredubbla avverkningarna i Białowieżaskogen.

Först hävdade regeringen att avverkningarna var nödvändiga för att skydda skogen mot ett angrepp av granbarkborre. - Ett argument som botaniker avvisar.

Ett träd i Białowieżaskogen som skadats av granbarksborren.
Bildtext Ett träd i Białowieżaskogen som skadats av granbarksborren.

Numera motiveras avverkningarna med att man vill skydda svampplockare och andra vandrare från fallande träd.

På torsdagen beslöt EU-domstolen att "Polen måste omedelbart upphöra med avverkningen i Bialowiezaskogen, förutom i exceptionella fall då det annars skulle råda fara för människors liv".

Om överträdelser sker kommer alltså domstolen att kräva att landet betalar minst 100 000 euro om dagen till EU-kommissionen.

Polen har nu 15 dagar på sig att bevisa att man inte bryter mot avverkningsförbudet.

Białowieżaskogen är alldeles unik

Białowieżaskogen omfattar drygt 3 000 kvadratkilometer. Ungefär en lika stor del av den finns i Polen som i grannlandet Vitryssland.

Urskogen är den sista resten av den skog som täckte största delen av Europas slättland för 10 000 år sedan.

Delar av skogen står orörd sedan inlandsisen drog sig tillbaka från Mellaneuropa.

Białowieżaskogen är unik på grund av sin storlek, ålder och sina sällsynta djur- och växtarter.

Den mest kända av skogens djur är visenten.

Den vilda visenten utrotades i början av 1900-talet. Visenterna i Białowieżaskogen är avkomma till tolv visenter som överlevde i fångenskap.
Bildtext Den vilda visenten utrotades i början av 1900-talet. Visenterna i Białowieżaskogen är avkomma till tolv visenter som överlevde i fångenskap.
Bild: EPA/Artur Reszko

Det finns ungefär 600 visenter i den polska delen av skogen.

En stor del av skogen har listats som världsarv av Unesco. En stor del av den är också skyddad av Natura 2 000.

EU-kommissionen anser att de polska kalhyggena i Białowieżaskogen strider mot både europeisk och polsk lag.

Den polska regeringen fortsätter att provocera

De flesta trodde att Polen skulle upphöra med avverkningarna efter EU-domstolens beslut i juli, men Polen har alltså öppet fortsatt att trotsa det.

Sedan det nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess starke man Jarosław Kaczyński kom till makten i Polen 2015 så har konflikterna mellan Polen och EU duggat tätt.

De övriga konflikterna har - bland annat - handlat om en politisering av rättsväsendet i Polen, utrensningar inom statliga polska medier och flyktingfrågan.

En del menar att huvudskälet till de fortsatta avverkningarna i Białowieżaskogen är just att provocera EU-kommissionen.

Källor: Reuters, AFP, DN