Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Påminnehallen i Pojo får bidrag för att betala fastighetsskatt

Från 2017
Bild på idrottshallen i Pojo
Bildtext Påminnehallen får nu tillbaka en del av de pengar bolaget betalat i fastighetsskatt till staden.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Staden Raseborg beviljar hallbolaget Påminne ett bidrag som motsvarar fastighetsskatten för år 2017. Det beslöt Raseborgs stadsstyrelse i måndags (20.11).

Bolaget Påminne som driver motionshallen i Åmminefors hade anhållit om att få fastighetsskatten för de tre senaste åren återbördad.

Bolaget hänvisar till att staden beslutat att återbörda fastighetsskatten för Raseborgs ishall och att samma förfarande borde gälla motionshallen i Åminnefors eftersom också den kan anses vara allmännyttig.

Roni Saarinen lite sent ute, KD:s målvakt Edi Törmälä lägger vantarna på bollen.
Bildtext Även om verksamheten i Påminnehallen är allmännyttig klassas inte bolaget som ett allmännyttigt samfund hos skattemyndigheterna.
Bild: Yle/ Patric Westerlund

Hallbolaget har betalat sammanlagt 24 434 euro i fastighetsskatt sedan 2015. Det beviljade bidraget är 7 737 euro vilket alltså motsvarar fastighetsskatten för detta år.

Staden uppger ändå att fallen inte är identiska eftersom Påminne Oy inte haft statusen som ett allmännyttigt samfund hos skattemyndigheterna medan ishallsbolaget haft det.

Anhålla om att bli allmännyttig

Stadsstyrelsen tillstår ändå att verksamheten i Påminnehallen är av samma karaktär som i ishallen och andra motsvarande hallar och kan på grund av det karaktäriseras som allmännyttig.

Stadsstyrelsen uppmanar nu Påminnebolaget att inlämna en rättelseyrkan till skatteförvaltningen och anhålla om att bli klassificerat som ett allmännyttigt samfund.

Fastighetsskatten tillfaller staden men skattemyndigheterna fattar beslutet om bolaget kan klassificeras som allmännyttigt samfund i frågan om fastighetsbeskattningen.

Diskussion om artikeln