Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kronoby sparar hårt och höjer skatten

Från 2017
Malin Brännkärr
Bildtext Malin Brännkärr är tillförornad kommundirektör i Kronoby.
Bild: Nathalie Lindvall

Kronoby kommun har lånat till driften i åtta år. Det går inte längre och i 2018 års budgetförslag drar kommunstyrelsen åt svångremmen rejält och skattesatsen höjs till smärtgränsen.

Kronoby sparar på alla sektorer nästa år, säger tillförordnade kommundirektören Malin Brännkärr. Den största enskilda inbesparingen blir på social- och hälsovården. En halv miljon ska bort. Det är budet till Karleby.

- Vi behöver sparförslag från samkommunen Soite, själva klarar vi det inte, säger Brännkärr.

Man vet att det finns prutmån. Äldrevården i Kronoby är dyrare än landets genomsnitt. Man har också diskuterat om man kan minska på mottagningarnas öppettider på måndagar.

Fyra skolor ska stängas

Kommunstyrelsen föreslår också att fyra skolor stängs. Norrby, Påras och Småbönders 2018 och Söderby skola 2020. Nästa år sparar det 250 000 euro och åren därpå 500 000 och 580 000 euro.

Småbönders skola i Kronoby.
Bildtext Småbönders skola hör till de stängningshotade skolorna.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

2018 stängs förskolan i Smöbönders och 2020 är det förskolan i Jeussen som får slå igen dörrarna.

- Det är av ekonomiska skäl vi drar in på bildningssektorn, säger Brännkärr.

Skatterna stiger

2018 stiger också skattesatsen från 21,25 till 22 procent. Också fastighetsskatterna går upp.

Med tanke på att lågskattekommunen Larsmo är granne börjar man i Kronoby vara nära smärtgränsen. I Larsmo är skattesatsen Österbottens lägsta med 19,5 procent.

Men Kronobys skattehöjning verkar oundviklig. Vi har lånat till driften i åtta års tid, säger Brännkärr.

Trots alla besparingar och skattehöjningar blir det ett minusresultat på 880 000 nästa år. 2019 ska minuset krympa till knappt 400 000 euro och 2020 ska kommunen vara svagt på plus.

Försiktiga investeringar

Investeringssidan i budgeten är av det försiktiga slaget. Slutsumman landar på knappt 1,6 miljoner euro. Det är inte mycket i en kommun av Kronobys storlek.

Största enskilda satsningen är på skolcentrum och en renovering av slöjdsalen och några klassrum.

Idrottshallen får ventilationsautomatik och kommungårdens tak ska målas. I Terjärv planeras ett nytt bostadsområde.

Det är först under 2019 och 2020 man finner tyngre investeringar. 2 miljoner vardera åren för Nedervetil skola. Nästa år avgörs om det blir ett nybygge och var skolan ska byggas. Efter Nedervetil står Terjärv skola i tur.

Det har länge pratas om en lätt trafikled utmed flygfältsvägen. Vägbygget kan bli av med start 2019, men det förutsätter att Vägverket ställer upp med minst hälften av kostnaderna.

Styrelsen enig om det mesta, men fullmäktige?

Malin Brännkärr skrattar till vid frågan om budgeten kan gå enhälligt igenom i fullmäktige. Det återstår att se, säger hon.

En annan fråga fullmäktige får ställa sig i Kronoby är varför befolkningen minskar. 2006 hade kommunen 6 700 invånare. För i år är prognosen 6 570.

Bara de två senaste åren har invånarantalet minskat med drygt 100 personer. Det är bekymrande siffror, men statistik i Helsingin Sanomat visar samtidigt att ungdomarna i Kronoby mår bäst i landet.

- Det visar att vi har en väldigt bra servicenivå och den har vi kvar också efter inbesparingarna.

- Rubrikerna från Kronoby har ibland varit väldigt negativa, men vi har mycket som är bra som vi kanske borde försöka lyfta fram mer, säger Malin Brännkärr.