Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Alla partier lovar snabba insatser till barnskyddet

Från 2017
Ensam nalle
Bild: Nathalie Lindvall

Samtliga riksdagspartier lovar nu ta tag i och lösa den kris inom barnskyddet, som över 1000 sakkunniga larmar om. Det framgår i Svenska Yles partienkät.

Det var i ett sällsynt upprop till beslutsfattarna som över 1000 professionella inom barnskyddet i går slog larm om både allvarliga problem och om en överbelastad barnskyddspersonal.

För situationen i många kommuner är katastrofal, vittnar de, och det har den varit redan länge.

- Vem tar det politiska ansvaret för att barnskyddet ska kunna fungera, löd en av deras frågor och med den frågan närmade vi oss också alla de partier, som sitter i riksdagen.

Vi fick svar av alla, utom av Simon Elos De Blå.

Och ska man tro på partiledningarna så verkar alla den här gången ta socialarbetarnas larm på allvar.

Alla vill familjerna väl

Statsministerpartiet Centern svarar att Juha Sipiläs regering redan inför det senaste valet hade placerat familjerna i fokus.

I regeringsprogrammet har man därför bland annat beslutat att slussa sammanlagt 55 miljoner till kommunerna. De pengarna bör användas till att exempelvis lösa barnskyddets ohållbara arbetsbörda.

Det pågår också ett brett arbete med att förändra barn- och familjeservicen, där tyngdpunkten ska förskjutas från korrigerande till förebyggande service, skriver Centerns partiledning.

Också Samlingspartiets Petteri Orpo vill lyfta fram att regeringen har startat flera spetsprojekt som ska stärka de förebyggande insatserna hos familjer i kris.

Men, tillägger Orpo, det stora ansvaret ligger ändå på kommunerna och i framtiden också på landskapen. Det är här – menar han – som det måste budgeteras pengar för barnskyddet.

SDP skyller på regeringen

Just den tanken är inte ny.

Redan den förra regeringen gjorde en del korrigeringar, som bland annat gällde socialvårdslagen.

Socialdemokraterna, som bland annat hade finansministerposten i den regeringen, tar också gärna äran för att de ändringarna slutligen roddes i hamn.

Att det arbetet uppenbart inte räckte till beskyller ordförande Antti Rinne delvis den sittande regeringen för.

- Nu när Finlands ekonomi börjat växa igen så fördelar Sipiläs regering inte nyttan jämnt utan man fortsätter skära av de svaga. Resultatet är att samhällsklyftorna växer. Också regeringens okontrollerade social- och hälsovårdsreform, där man kör sektorn mot ett kaos, kan vara en orsak till att de professionella på fältet ser sig tvungna att ingripa.

Rinne medger ändå att allt ansvar inte kan lastas på regeringen.

Mycket av det konkreta vilar på kommunernas axlar och just här har hans parti inte alltid utmärkt sig. Av de många orter som i fjol synts i rubrikerna på grund av katastrofläge finns exempelvis Vanda, där SDP är största parti.

En liten flicka kurar rädd i hop sig med mjukisnalle i ett hörn. I förgrunden en manshand med en vinflaska.
Bildtext Satsningen på förebyggande insatser borde betyda att familjer får hjälp innan situationen gått för långt. Men det jobbet är svårt när arbetsbördan på enskilda socialarbetare är så stor att de knappt mäktar med de akuta insatserna.
Bild: Mostphotos/Alexander Cherepanov

Av oppositionspartierna är Vänstern redo att, vid behov, lagstadga om maxantalet klienter per socialarbetare.

Bland flera konkreta problem som socialarbetarna lyfte fram i sitt upprop finns nämligen exempelvis att det finns kommuner där det finns allt från över 40 upp till 80, ibland rentav 100, barn på en enda barnskyddsarbetares ansvar.

Det är ohållbart och det inser också partierna.

- Då budgeten godkänns i de politiska organen är det precis som socialarbetarna säger, att det är en politisk ansvarsfråga. Alla som godkänner underbudgetering av barnskyddet är i princip ansvariga för läget. Det är oacceptabelt att kommunala tjänstemän förbereder budgeter där enskilda för barn ansvariga socialarbetare kan ha rejält över 40 kunder. 40 är socialarbetarfackets maximirekommendation och kan endast vara absolut (och tillfälligt) maximiantal. I vardagen borde antalet kunder vara rejält under det, säger Vänsterförbundets Li Andersson.

Hur löser man krisen?

Så vad tänker partierna göra föra att lösa situationen?

En hel del, om man ska tro på enkätsvaren:

Petteri Orpo i mörk kostym. I bakgrunden en suddig tavla.
Bildtext Petteri Orpo, Samlingspartiet:"Vi fortsätter satsa på förebyggande åtgärder. Kommunerna måste göra upp planer för hur de främjar barn och ungas välmående och för hur de ordnar och utvecklar barnskyddet. Regeringens spetsprojekt satsar på en reform av den här servicen och vi har beviljat pengar till projekt runtom i Finland. I landskapen har det utsetts förändringsagenter, som ska främja spetsprojektets målsättningar i landskapen.”
Bild: Derrick Frilund / Yle
Juha Sipilä
Bildtext Juha Sipilä, Centern: "Vi håller på att formulera ett brev till våra kommunala beslutsfattare, där vi uppmuntrar dem att fästa uppmärksamhet vid satsningar på bland annat barnskydd på det sätt som statsandelshöjningen förutsätter."
Bild: Yle / Samuli Holopainen
SDP:s ordförande Antti Rinne
Bildtext Antti Rinne, SDP: "Den snabba lösningen handlar om att ge ordentligt med resurser till barnskyddet. På längre sikt har vi i vår alternativa budget presenterat bättre satsningar på barnfamiljer (partiet nämner bl.a. familjetjänster, rätt till subjektiv dagvård, jämlik grundskola)."
Bild: Mikael Crawford/Yle
Li Andersson Kohti vaaleja puheenjohtatentissä
Bildtext Li Andersson, Vänstern: "Vi är beredda att med lag stadga om ett maximiantal barn per socialarbetare som kommunerna måste följa samt betydliga viten som kan dömas ut om nivåerna överskrids."
Bild: YLE/Mikko Ahmajärvi
Anna-Maja Henriksson
Bildtext Anna-Maja Henriksson, SFP: "Det behöver med snabb tidtabell göras en översyn över var situationen är mest akut, och där behöver mera resurser och personal sättas in omgående. Det behöver också utbildas fler socialarbetare och yrket behöver göras mer lockande. Det är uppenbart att många socialarbetare inom barnskyddet i dag saknar stöd och bollplank i sitt tidvis psykiskt tunga arbete. Också den sidan behöver utvecklas med mera mångprofessionella team och med möjlighet att diskutera svåra fall med andra."
Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press
De grönas ordförande Touko Aalto.
Bildtext Touko Aalto, De Gröna: "Det är nödvändigt att kartlägga om antalet studieplatser vid socialarbetarutbildningarna behöver ökas. Likaså borde det utredas om rekommendationen för antalet barn per socialarbetare (20-30) ska vara bindande. Goda exempel, så som Imatramodellen, borde kopieras effektivt."
Bild: Lehtikuva
Sari Essayah.
Bildtext Sari Essayah, Kristdemokraterna: "Det pågår bra förändringsarbete, men det går långsamt. För att lösa de akuta situationerna krävs ekonomiska insatser. Det finns skäl att korrigera den allmänna lönenivån, också tillfälligt tills kommunerna rekryterat tillräckligt många socialarbetare. Likaså behövs det vidareutbildning för att alla inom barnskyddet ska ha behörighet till jobbet."
Bild: Jukka Lintinen

Sannfinländarna: "Vi hör hela tiden bekymmersamma berättelser om hur underresurseringen påverkar både barn, familjer och anställda. Ofta handlar det om att det inte läggs tillräckligt med pengar på förebyggande arbete, på att det inte finns tillräckligt med personal och på att antalet klienter hela tiden ökar. Vi vill se mer satsningar på förebyggande arbete, för det betalar sig mångfalt tillbaka."

Diskussion om artikeln