Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hälften av ängelplacerarna förlorar sina pengar - en tiondel gör storvinster

Från 2017
Riku Asikainen och Ruben Moring

För första gången har vi riktgivande information hur mycket så kallade businessänglar tjänar i Finland. Businessänglar är rika personer som både placerar pengar i uppstartsföretag och hjälper dem med sin erfarenhet.

Riku Asikainen blev businessängel på 90-talet efter att ha sålt sitt eget företag. Första gången lånade han pengar till vänner som ville ha finansiering, men igen hjälp av hans erfarenhet som företagare.

- Det gick väldigt dåligt. Mina första fem bolag gick i praktiken i konkurs. Jag förlorade alla mina pengar. Så min första erfarenhet av att vara businessängel var att förlora 700 000 tusen euro.

Riku Asikainen är businesängel.
Bildtext Riku Asikainen är ängelplacerare.

Trots det här fortsatte Riku Asikainen att satsa på uppstartsbolag. Liksom andra businessänglar började han delta i bolagens verksamhet. Han talar om businessänglar som en slags ekonomins blandmissbrukare.

- När man väl har fått smak för det vill man placera i allt större och dyrare bolag.

Det som varje businessängel drömmer om är en lyckad så kallad exit: Att kunna lösgöra sig från bolaget, gärna genom att sälja det med god vinst.

Det är då som businessänglar gör sina pengar. En dålig exit är om bolaget går i konkurs.

Över 1 000 businessänglar i Finland

Riku Asikainen har i dag satsat pengar på sammanlagt 42 bolag. Han har gjort 18 stycken exits, av vilka 7 har varit konkurser.

Trots att de första placeringarna gick dåligt har han totalt fått tillbaka 7,5 gånger mer pengar än han har satsat som businessängel. De tre bästa placeringarna gav över 40 gånger större vinst än placeringarna i dem.

Finland har ett nätverk av businessänglar som är unikt i världen. Nätverket FIBAN (Finnish Business Angels Network) är bättre organiserat än motsvarande nätverk i till exempel USA.

Naturligtvis finns det placerare i USA som kan placera betydligt större summor än placerare i Finland, men de har inte på samma sätt ett nätverk som granskar företag och erbjuder nyttig information till placerare.

Claes Mikko Nilsen är vd för Nordic Business Angel Network.
Bildtext Claes Mikko Nilsen är vd för Nordic Business Angel Network.

FIBAN har i dag över 600 medlemmar. Totalt finns det över tusen ängelinvesterare i Finland.

- FIBAN har lyckats erbjuda sådana tjänster som de som vill placera i uppstartsföretag behöver. Det finns också många placerare efter Nokia som har sökt bra sätt att använda sina pengar. Attityderna mot investerare har också blivit bättre, säger Claes Mikko Nilsen är vd för Nordic Business Angel Network.

Bara var tionde ängelplacering lyckas

Är Riku Asikainen en typisk businessängel? Fram till i dag har det varit svårt att veta eftersom det inte har funnits någon undersökning om hur bra businessänglarna har lyckats i Finland.

Ruben Moring har skrivit sin magistersavhandling vid Åbo Akademi för FIBAN. Han har både skickat ut en enkät och per telefon intervjuat 40 av businessänglarna i Finland.

Svarsprocenten kunde vara högre. Enkäten skickades ut till 582 businessänglar. Men den ger en riktgivande bild av businessänglarnas vardag i Finland.

- Riku är nog en av de mera aktiva businessänglarna i Finland. De som svarade på enkäten hade i genomsnitt gjort drygt 3 exits. Riku har gjort 18, säger Ruben Moring.

Ruben Moring.
Bildtext Ruben Moring

Resultaten är i linje med motsvarande studier utomlands. Drygt 44 procent av alla placeringar går förlorade. 54 procent av satsningarna går på minus.

Bara var tionde ger ordentlig vinst. I medeltal verkar finländska businessänglar få tillbaka ungefär 3,75 gånger mera pengar än de satsar.

- 72 procent av avkastningen kommer enligt intervjuerna från de tio mest lönsamma investeringarna. Vinsterna fördelar sig inte jämt. Vissa är framgångsrika medan andra inte lyckas lika bra. Det beror mycket på hurdan investerare du är, säger Ruben Moring.

Den genomsnittliga tiden innan en placerare i Finland lyckas med en exit ser ut att vara 5,5 år Det skulle motsvara en placeringsränta på 25 procent, vilket klart slår vanliga aktieplaceringar.

Resultatet håller också samma nivå som för ängelplaceringar i Storbritannien och USA, även om tiden kan tyda på att det räcker lite längre att uppnå en exit i Finland.

Reidar Wasenius ny vd

Från och med november har FIBAN en ny verkställande direktör: Reidar Wasenius.

- Jag har över 30 års erfarenhet av utbildning. Det är klart att det är en av orsakerna till att jag blev vald till vd för FIBAN. Personer som plötsligt befinner sig i en ny livssituation och har pengar att investera behöver utbildning för att kunna placera så effektivt som möjligt. Jag kommer att satsa starkt på det.

Reidar Wasenius är vd för FIBAN.
Bildtext Reidar Wasenius är vd för FIBAN.

Diskussion om artikeln