Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Oljeläckage blev dyr affär i Pedersöre

Från 2017
Marken vid gamla Lövö skola i Pedersöre har förorenats med brännolja
Bildtext Marken vid gamla Lövö skola i Pedersöre har förorenats med brännolja.
Bild: Yle/ Luzilla Backa

Saneringen av marken runt Lövis byagård i Lövö, Pedersöre, blev en kostsam affär för kommunen. Den gamla oljepannan ersattes med en ny sommaren 2016 och då konstaterades att den gamla underjordiska oljetanken läckte.

Oljetanken och tjugosex ton förorenad marksubstans grävdes upp men inga markanalyser gjordes och likaså gjordes ingen anmälan till miljövårdsbyrån i Pedersöre.

Rostiga oljecisterner i Jakobstad vid Väg-och Vattens gamla depå
Bildtext Så här kan rostiga oljecisterner som legat nedgrävda i marken se ut. Arkivbild.
Bild: YLE/ Kjell Vikman

Myndighet kräver mer utredningar

Miljövårdsbyrån fick nys om det skedda i ett senare skede. I slutet av april i år gjordes markanalyser där det konstaterades att marken var kraftigt förorenad av brännolja. Den här gången avlägsnades 332 ton marksubstans som kördes till Ekorosk mottagningsplats i Storkuhmo.

I oktober gav Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) gav sitt utlåtande. Myndigheten anser att det fortfarande finns för mycket osäkerhet i den riskbedömning som gjorts och hur föroreningarna kan spridas i inneluften i fastigheten.

Det finns också olja i marken under huset och NTM-centralen kräver fortsatta undersökningar, undersökningarna ska göras om det finns oljekolväten som avdunstar i inneluften i fastigheten.

Oljecisterner med rosthål
Bild: YLE/ Kjell Vikman

Dyra åtgärder

Det är oklart vad sluträkningen blir för oljeläckaget vid gamla Lövö skola där det i dag enbart finns klubbverksamhet i mindre utsträckning.

Konsultföretaget Ramboll Finlands utredning kostade nästan 3 000 euro och det är oklart vad räkningen för transport och behandling av över 350 ton oljeblandad jord vid Storkuhmo är.

- Frågan ställdes på mötet men vi fick inget svar, de totala kostnaderna är inte hopräknade , säger ordföranden för miljö-ocvh byggnadsnämnden Roger Häggman (SFP)

- Utan vidare ska det anmälas direkt till miljövårdsbyrån om man upptäcker ett oljeläckage men jag vet inte varför det inte gjordes genast i det här fallet.

De nya utredningarna ska vara gjorda senast i slutet av maj 2018 kring oljeläckagets påverkan på inneluften i Lövis gården. På mötet konstaterades att de gjorts redan i förra veckan men att resultaten inte är klara ännu.

Miljö-och byggnadsnämnden i Pedersöre behandlade ärendet på tisdag kväll.

Diskussion om artikeln