Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Barn ingår äktenskap i Finland - staten ger årligen tiotals minderåriga dispens

Från 2017
Uppdaterad 23.11.2017 10:52.
kvinna håller upp vigselring
Bildtext Det finns inga exakta siffror på hur många minderåriga som ingår äktenskap i Finland årligen, men människorättsorganisationer uppskattar att det är cirka 20-30 fall per år.
Bild: Aleksandr Davydov

Hur kan justitieministeriet ge minderåriga tillåtelse att gifta sig? Det enda som krävs är en namnunderskrift och en motivering. Det finns risk för människohandel och tvångsäktenskap, säger medborgarorganisationer i Finland.

Detta är mycket oroväckande, säger Inka Hetemäki på Unicef Finland.

- Man träffar inte ens barnet i fråga, det räcker med skriftlig ansökan.

Hetemäki påpekar att detta strider med mot FN:s barnkonvention där man slår fast att barnet alltid skall höras om sådant som berör hens liv.

Eftersom barnet inte behöver höras för att få tillstånd att gifta sig, finns det uppenbara risker för människohandel, tvångsäktenskap eller ett arrangemang som strider mot barnets vilja.

- Staten fungerar här verkligen inte enligt barnkonventionen, säger Hetemäki.

De flesta som ansöker om dispens är kring 17 år, det är sällsynt att 14-15-åringar gör det.

Men det förekommer.

Under 16-åringar bör höras

Om det gäller barn så unga som 14-15 år heter det att hen måste höras personligen av socialmyndigheterna som sedan skriver en rekommendation till justitieministeriet.

- Men att ens komma på tanken att 14-15-åringar ska få ingå äktenskap är ju i sig absurd, säger Hetemäki.

Dessutom är alla finländska medborgare per definition barn innan de fyllt 18 år.

De särskilda omständigheter som man kan få dispens för är exempelvis graviditet eller av religiösa eller kulturella skäl.

Årligen får 20-30 minderåriga dispens att ingå äktenskap och det är justitieministern som i sista hand godkänner ansökan.

Två unga människor håller hand.
Bildtext Finland borde införa en minimiålder för äktenskap, anser bland andra Unicef Finland och Förbundet för mänskliga rättigheter. Man anser även att äktenskap som ingåtts utomlands inte borde anses vara giltiga då det handlar om minderåriga.
Bild: Newscast Online

Att vara ogift kan vara riskfyllt

Mellan åren 1995-2014 ingick 1138 barn äktenskap i Finland, och 1034 av dem var flickor. Av dessa flickor var 27 i åldern 14-15-år.

Det visar uppgifter från Statistikcentralen och befolkningsregistret. Hur många det i verkligheten rör sig om, vet man som sagt inte.

Ifjol gavs dock enbart fem minderåriga dispens, år 2015 åtta stycken och år 2014 tjugo stycken. Ingen av dessa var under 16 år.

Lagstiftningsråd Laura Määttänen på justitieministeriet säger att dispens ges åt minderåriga då man undersökt fallet och ansett att det är bättre för barnet att ingå äktenskap än att inte göra det.

- Om till exempel en minderårig flicka blir gravid kan det finnas fog för att låta henne ingå äktenskap eftersom det kan finnas uppenbara risker för henne att vara gravid och ogift i den omgivning hon vistas i.

Määttänen påpekar att det inte är hon som har hand om ansökningarna, men att justitieministeriet som bäst utreder om äktenskapslagen borde ändras i detta avseende.

Utredningen borde bli klar kring årsskiftet.

Äktenskapslagen borde ändras - genast

Hetemäki påpekar att den nuvarande äktenskapslagstiftningen från 1929 är hopplöst förlegad och hoppas att justitieministeriets utredning kommer att leda till att man slopar dispensen och att man inför en minimiålder på 18 år för giftermål i Finland.

Dessutom hoppas man på att äktenskap bland minderåriga som ingås utomlands, skall anses ogiltiga i Finland.

I dag anses dessa äktenskap vara giltiga om det inte strider mot grundprinciperna i den finska rättsordningen.

Lisa Grans är doktorand i folkrätt och håller med FN:s förslag om att alla länder borde förbjuda äktenskap före 18-års ålder.

Grans påpekar att detta är helt motstridigt med justitieministeriets förfarande.

- År 2005 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att äktenskap som ingåtts utomlands när endera parten varit under 16 år inte bör anses giltiga i Finland eftersom det strider mot grundprinciperna i den finska rättsordningen.

- Samtidigt har vi justitieministeriet som ger 14- och 15-åringar i Finland tillåtelse att gifta sig.

Bröllopstårta.
Bildtext Den nuvarande äktenskapslagen är från 1929 och är hopplöst förlegad, säger bland andra Inka Hetemäki på Unicef Finland.
Bild: AP Graphics bank

Justitieministeriet: Vi har inte koll

Hur bra koll har våra myndigheter på om en minderårig gifts bort med eller mot sin vilja?

- Inte så värst bra. Det kom också fram i justitieministeriets egna rapport: de har inte tillräckligt med kunskap om hur de ska hantera fall som rör risk för tvångsäktenskap eller andra former av hedersrelaterat våld, säger Grans.

I Finland är tvångsäktenskap inte kriminaliserat. Det faller under rubriceringarna människohandel eller tvång, vilka ofta är väldigt svåra att bevisa.

Förbundet för mänskliga rättigheter anser att tvångsäktenskap borde kriminaliseras och att man samtidigt borde se till att ge tillräckligt med riktlinjer för hur offren skall skyddas.

Också där anser man att man borde slopa dispens för minderåriga att ingå äktenskap.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln