Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Finlands prematurvård i världstopp

Från 2017
En sköterska tar hand om en för tidigt född baby.
Bild: EPA/ZSOLT CZEGLEDI HUNGARY OUT

Det är bra för en prematurbebis att födas i Finland eftersom chansen att överleva är näst störst i världen. Endast i Japan är chansen större, konstateras i ett pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Det visar färsk forskning som gjorts om för tidigt födda i elva i-länder. I forskningen granskades överlevnaden för små prematurbarn som fötts i graviditetsveckorna 24-29.

– Finland klarade sig väl i jämförelsen. Av alla länder hade prematurbebisar en större chans att överleva bara i Japan. I Japan överlevde 93 procent av de för tidigt födda, medan små prematurers överlevnadsprocent i Finland var 88, berättar prematurforskaren och medicine licentiat Kjell Helenius på ÅUCS neonatala intensivvårdsavdelning.

I Finland avslutas vården snabbare om situationen är hopplös

En sak som i undersökningen visade sig vara speciell för Finland är de avlidna små prematurernas genomsnittliga levnadstid. I Finland avled prematurbebisarna betydligt tidigare än i de andra länderna, i medeltal i en ålder av fyra dagar.

I Japan var de avlidna prematurerna i medeltal 13 dagar gamla.

– Det kan bero på att man i Finland tillåter att avsluta vården av ett barn som är obotligt sjukt då situationen är hopplös medan man till exempel i Japan inte avslutar vården, ens i de mest hopplösa situationerna.

– Resultaten stärker uppfattningen om att det också mellan i-länderna finns stora skillnader i vårdresultaten. Man bör undersöka vårdpraxis mer noggrant så att man kan ingripa i de eventuella skillnaderna mellan vårdmetoderna som förklarar skillnaderna i dödligheten.

Pålitliga resultat åtminstone i Sverige och Finland

I jämförelsen fanns förutom Finland Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sverige, Schweiz, Japan, Israel, Spanien, regionen Toscana i Italien och Storbritannien.

- Forskningens mål är att öka det internationella samarbetet och att tillsammans hitta sätt att förbättra resultaten av prematurvården, konstaterar Helenius.

Forskningsresultaten begränsas av att man i vissa länder inte levererar alla uppgifter till ländernas prematurregister. I Finland och Sverige skickar alla förlossningssjukhus sina uppgifter till registret, så för Finlands och Sveriges del är resultaten ytterst pålitliga.

ÅUCS neonatala intensivvårdsavdelning är ett av sjukvårdsdistriktets fem spetsenheter som får finansiering för att vidareutveckla verksamheten.

Resultaten har publicerats i en forskningsartikel i tidskriften Pediatrics.

Diskussion om artikeln