Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fyra år sedan senaste beslutet - enen i Ingå får stå kvar

Från 2017
En på Degerö
Bildtext Så här såg enen ut för fyra år sedan.
Bild: Yle/Maria Wasström

Den omtvistade och fridlysta enen i Malm by i Degerö i Ingå får stå kvar. Leena och Karl-Erik Hermansson vill häva fridlysningen av enen som står på deras tomt, men byggnads- och miljönämnden ser ingen orsak till det.

Hermanssons vill häva fridlysningen av den snart 30 år gamla enen, men det vill inte byggnads- och miljönämnden i Ingå.

Karl-Erik och Leena Hermansson ansökan om hävning av fridlysningen förkastades precis som den gjordes för fyra år sedan.

År 2013 hade Hermanssons anhållit hos byggnads- och miljönämnden att fridlysningen av enen skulle hävas.

Enen trivs inte i björkarnas sällskap

Hermanssons motiverade då hävningen av fridlysningen med att enen inte mår bra i björkarnas sällskap. Byggnads- och miljönämnden ville ändå inte att enen skulle fällas.

Nämndens dåvarande ordförande Jorma Laiho (SDP) konstaterade att enen inte klarar sig länge som granne till björkarna.

- Men, visst finns det enar som är till hälften bruna som den här och ändå lever trettio år, sade han.

Nämnden såg alltså för fyra år sedan ingen orsak till att enen skulle fällas.

Till samma slutsats kom nämnden också på tisdagen (21.11) då nämnden behandlade Hermanssons nya anhållan om att häva fridlysningen och därmed få tillstånd att fälla enen.

Situationen har inte märkbart förändrats

Nämnden konstaterar i sitt beslut att enen fortfarande har kvar det naturskyddsvärde som låg till grund för fridlysningsbeslutet 1990.

Vidare säger nämnden att situationen inte märkbart har förändrats sedan nämnden behandlade ärendet för fyra år sedan.

Ingen har heller framfört att enen skulle stå i vägen för något projekt av betydande allmänt intresse, säger nämnden i sin motivering av beslutet.

Diskussion om artikeln