Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Färre unga arbetslösa i huvudstadsregionen - "Det blir bättre och bättre varje dag"

Från 2017
Österbottens arbets- och näringsbyrå
Bild: Yle

I slutet av september fanns det omkring 6400 arbetslösa ungdomar i huvudstadsregionen. Det är en minskning med 24 procent jämfört med året innan.

Enligt arbets- och näringsministeriets statistik har andelen arbetslösa i åldern under 25 år minskat kraftigt i alla kommuner i huvudstadsregionen.

Minskningen följer trenden i landet överlag. Enligt statistikcentralen minskade arbetslöshetsgraden i hela landet med 0,8 procentenheter och ligger nu på 7,3 procent.

Timo Saari som är sysselsättningschef i Vanda tycker att trenden är mycket lovande.

– Det blir bättre och bättre varje dag. I Vanda har vi just nu 1125 arbetslösa yngre än 25 år, vilket är en minskning med 16,9 procent jämfört med fjolåret.

I Helsingfors fanns det i september omkring 2600 arbetslösa ungdomar och i Esbo omkring 1100.

Lägre utbildningsnivå i Vanda

I Vanda hade ungdomsarbetslösheten i början av året minskat i långsammare takt än i det övriga städerna i huvudstadsregionen.

För att motverka det har Vanda satsat på att höja utbildningsnivån inom staden.

– Vi har en lägre utbildningsnivå än Helsingfors och Esbo och vi har satsat på att använda oss av läroavtal för att åtgärda det. Som det ser ut nu verkar det fungera bra, säger Saari.

Ungdomsarbetslösheten i huvudstadsregionen växte kraftigt i ett par år efter 2013, men trenden vände år 2016. År 2015 fanns det som mest över 10 000 arbetslösa ungdomar i regionen.

Diskussion om artikeln