Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Markbyte kräver sanering av skyttebana i Jakobstad

Från 2017
Den här skjutbanan finns på den mark som staden Jakobstad bytt till sig
Bildtext Ordföranden för Jakobstads Skytteförening, John-Erik Jussila vid skjutbanan som finns på den mark som staden Jakobstad bytt till sig.

Jakobstads skytteförening planerar ett markbyte med Jakobstad vid föreningens skyttebana i Pirilö invid Ekorosk. Stadsplanen för området blir klar inom kort.

Fyra naturinventeringar har gjorts för området och ytterligare bullervallar måste byggas.

Skytteföreningen är förpliktigad att sanera den skjutbana som ingår i markbytet men anhåller i sin tur av Jakobstad, Pedersöre och Larsmo om 20 000 euro var, sammanlagt 60 000 euro till saneringskostnaderna.

John-Erik Jussila vid skjutbanan i Jakobstad
Bildtext Ordförande John-Erik Jussila vid den skjutbana som skall saneras.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Jakobstads skytteförening har fina banor

Efter markbytet kommer skytteföreningen att förfoga över sammanlagt 18 hektar mark, egen eller arrenderad.

Området ligger intill kommungränsen till Pedersöre och mellan skyttebanan och kommungränsen till Pedersöre kommer det att finnas en skyddszon som i praktiken mest består av våtmarker.

- Vi har kanske Nordens finaste sporting bana idag och skjutbanan har tidigare fått bidrag av både Jakobstad, Larsmo och Pedersöre. Man kan se den som ett interkommunalt projekt, det är orimligt att ha skjutbanor i alla kommuner, säger ordföranden för Jakobstads Skytteförening, John-Erik Jussila.

Det finns många olika skjutbanor på området
Bildtext Det finns många olika sorters skjutbanor på området.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Detaljplanen för skjutbanan är snart klar

Arbetet med detaljplanen har dragit ut på tiden eftersom det krävts omfattande undersökningar av området.

Staden Jakobstad behöver den mark som tidigare använts till pistol-, miniatyr- och älgbana till industriområde, plus den mark som finns närmast Kållbyvägen.

- Vi har gjort fyra naturundersökningar och en bullerundersökning på området. I naturundersökningarna ingår både flygekorre- och fladdermössundersökningar. Bullerundersökningen visar att bullerskyddet måste förstärkas eftersom det planeras tomter för handel och lager och kontor längs Kållbyvägen intill skjutbaneområdet, säger byråarkitekt Sören Öhberg vid stadsplaneavdelningen i Jakobstad.

Föreningen har låtit bygga bullervallar runt området
Bildtext Föreningen har låtit bygga bullervallar runt området.
Bild: Yle/Kjell Vikman