Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas barnskydd överbelastat - förebyggande arbete lider då anmälningarna ökat kraftigt

Från 2017
Uppdaterad 24.11.2017 07:06.
Nalle
Bild: Nathalie Lindvall

Redan i augusti hade barnskyddet i Pargas fått ta emot en bit över 200 barnskyddsanmälningar. Det är fler än på hela året ifjol.

Före augusti blev september hade det gjorts 210 barnskyddsanmälningar i Pargas. Ökningen är rejäl, 2016 kom det in totalt 204 anmälningar på hela året.

Efter augusti har anmälningarna fortsatt ramla in i samma takt och man räknar med en ökning på kring 50 procent jämfört med i förra året, berättar Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör i Pargas.

- Tack o lov har vi flera socialarbetare än vi hade ifjol, men nog är de väldigt belastade i det här skedet, då fallen ökat så här mycket, säger Sundqvist.

Familj på promenad vid strand i höstsolen.

Det görs inte bara fler barnskyddsanmälningar. Familjerna som behöver barnskyddets tjänster blir fler. Också omhändertagningar och brådskande placeringar av barn ökar. Just nu utreds fall där omhändertagningar kan behövas för att lösa situationen.

- Under några år har vi inte behövt använda hårdare åtgärder men nu har vi några fall som utreds, berättar Sundqvist.

Paula Sundqvist, Social-och hälsovårdsdirektör i Pargas
Bildtext Paula Sundqvist.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Problemen som familjer tampas med är enligt Sundqvist mångfacetterade.

- Mentala problem, rusmedel... Många olika slags problematiker. Jag skulle inte säga att det kommit nya problem. Men just nu är fallen lite flera och mera krävande.

Barn leker med legobitar.

Tillsvidare har man trots hård press på barnskyddet klarat av att följa lagstadgade tidsfrister gällande barnskyddsanmälningar. Statistiken för våren fick godkänt.

- Inom sju dagar måste man besluta om man börjar utreda barnskyddsbehovet.

Har ni tillräckliga resurser för förebyggande arbete inom barnskyddet?

- Tyvärr, det är det som lider just nu, det här förebyggande arbetet.

- Men det är också viktigt att vi alla inom staden och andra instanser också gör det här förebyggande arbetet. Det ska inte enbart barnskyddet och familjearbetet sköta. Det här är vår gemensamma sak.

Alla måste hjälpas åt

Förebyggande arbete kan enligt Sundqvist bestå bland annat av samarbete med skolor och hälsovård, familjecafé för hela familjen, diskussioner och kurser.

För att tackla situationen tror Sundqvist på mera samarbete mellan parter som jobbar med familjer och barn.

- Mera teamarbete, gärna skulle vi också jobba mera med familjerna.

- Att våra familjearbetare skulle kunna vara mera med familjerna, och att socialhandledare kunde hjälpa socialarbetare och jobba tillsammans, också med familjearbetarna, beskriver Sundqvist det teamarbete som hon vill utveckla.

En person skuffar fram en barnvagn på en isig väg.

Lågtröskelverksamhet för föräldrar

Pargas deltar också i ett projekt för att utveckla familjehuset Ankaret. Meningen är få idéer också från andra kommuner, till exempel Reso som fått pris för sin lågtröskelmottagning i ett bibliotek.

- Vårt koncept vi haft i familjhuset Ankaret är också en jättebra stödmodell och kan fungera som förebyggande arbete.

Tvåspråkiga behöriga socialarbetare en bristvara

I Pargas har man dessutom haft svårigheter med att få tag på tvåspråkiga behöriga socialarbetare efter att behörighetsvillkoren ändrades på våren 2016.

- Vi har nog haft väldigt svårt att rekrytera, och lagändringen är en av orsakerna.

Diskussion om artikeln