Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Aktivisterna som kämpar mot Nicaraguas totala abortförbud

Från 2017
I Nicaragua kämpar kvinnor för rätten att ta abort. Kampen har hittills pågått utan resultat.
Bildtext I Nicaragua kämpar kvinnor för rätten att ta abort. Kampen har hittills pågått utan resultat.
Bild: Erika Brenner

Redan innan abortförbudet klubbades igenom i Nicaragua 2006, drog såväl medborgarorganisationer som vanligt folk ut på gatorna i protest. Sedan dess har kampen förts på många fronter.

Det handlar om demonstrationer och en appell till Högsta domstolen. Man har också vädjat till internationella rättsinstanser och kommit med förslag till en lagändring.

Men kampen har hittills pågått utan större resultat, för motståndet till abort är stort och kommer från många håll. Från de konservativa kyrkorna, både den katolska och den evangeliska, från regeringens och politikernas sida - och från själva befolkningen.

En politisk fråga som blev personlig

Leslie Briceño hör till initiativtagarna till att rätten till terapeutisk abort ska återinföras, dvs att moderns hälsotillstånd ska tas i beaktande. Modellen till lagförslaget är Chiles abortlag, som reformerades i augusti.

Den handlar om rätt till abort ifall kvinnans liv är i fara, om fostret är livsodugligt eller om graviditeten är resultat av en våldtäkt. Abort under dessa omständigheter var tillåten i Nicaragua från 1837 till 2006.

Leslie Briceño hör till initiativtagarna till att rätten till terapeutisk abort ska återinföras i Nicaragua.
Bildtext Leslie Briceno kämpar för att återinföra terapeutisk abort i Nicaragua. Hon motiveras av sina egna personliga upplevelser.

Det som driver Leslie är att hon själv nästan dog under en graviditet.

- Innan lagreformen var jag på gatan i protest, som så många andra. Då anade jag inte att jag några år senare så påtagligt skulle känna av problematiken själv, att det politiska skulle bli både privat och politiskt, berättar hon.

Leslie blev gravid när hon var 30 år gammal. Året var 2010. Hon var två månader inne i graviditeten utan att veta om det, när hon plötsligt fick väldigt ont och blev inlagd på ett sjukhus i Managua.

Det visade sig att hon hade en utomkvädesgraviditet, och hon visste från första början att hon ville göra abort. Men sjukhuset vägrade genomföra ingreppet.

- Det var kort tid efter att lagen hade trätt ikraft och folk var livrädda för rättsliga följder, förklarar Leslie.

Om inte läkaren hade handlat, hade jag inte berättat min historia idag.

― Leslie Briceno

Ett protokoll kan ändå rädda liv

Sedan fick hon outhärdliga smärtor och kramper och förlorade nästan medvetandet. En kvinnlig läkare ansåg att Leslie svävade mellan liv och död och valde att utföra en abort.

Trots att den terapeutiska aborten är olaglig har hälsoministeriet utfärdat ett protokoll med riktlinjer för hur professionella ska agera om en gravid kvinnas liv anses vara i fara.

Men lagen sätter sig ändå alltid över protokollet, så det är upp till den enskilda läkaren att fatta beslut om abort eller inte.

- Om inte läkaren hade handlat, hade jag inte berättat min historia idag, försäkrar Leslie som inte vet om läkaren eventuellt blev dömd efteråt.

Leslie anslöt sig till en medborgargrupp som hade bildats för att återinföra den terapeutiska aborten. De kallade sitt initiativ ”Vi vill ha dem levande”.

De lämnade in ett lagförslag i slutet av 2015. Men parlamentet behandlade aldrig förslaget.

Magaly Quintana är talesperson för "katolska kvinnor för rätten att välja" och jämför Nicaraguas abortlagstiftning med rysk roulette.
Bildtext Magaly Quintana är talesperson för "katolska kvinnor för rätten att välja" och jämför Nicaraguas abortlagstiftning med rysk roulette.
Bild: Erika Brenner

Du kunde ha tur, och träffa på en progressiv läkare. Eller otur.

― Magaly Quintana

Kvinnorna som vill få rätt att välja

Abortmotståndet är stort i Nicaragua. Magaly Quintana, som är taleskvinna för ”Katolska kvinnor för rätten att välja”, tar emot i ett litet och mörkt kontor i centrala Managua.

Hon har länge kämpat för kvinnors rätt till abort, även då den terapeutiska aborten var tillåten. Men lagen var som en rysk roulette, menar hon.

- Du kunde ha tur, och träffa på en progressiv läkare. Eller otur, och riskera ditt liv med en farlig graviditet eller föda ett oönskat barn, förklarar Quintana.

I början av 2000-talet fick kvinnorganisationerna veta att den katolska kyrkan försökte driva igenom ett totalförbud. Quintana och andra aktivister tog initiativ till rörelsen ”Katolska kvinnor för rätten att välja”.

- Vi hade långa diskussioner om abortfrågan med teologer, fortsätter Quintana. Vi kom fram till att man enligt den katolska tron kan besluta enligt sitt eget samvete, vilket ger kvinnan frihet att välja. Bibeln förbjuder inte abort, säger hon.

Biskopspräst Carballo är helt emot abort.
Bildtext Biskop Carballo är helt emot abort.
Bild: Erika Brenner

Bibelns femte bud om att inte döda är oförenligt med abort.

― Biskop Boanerges Carballo

Abort inte förhandlingsbar menar prästerna

Men Boanerges Carballo är av totalt motsatt åsikt.

- Den katolska tron och kristendomen generellt respekterar mänskolivet, från befruktningen till döden. Bibelns femte bud om att inte döda är också oförenligt med abort. Därför är vi helt emot abort, under alla omständigheter.

Han talar med auktoritet. Han är nämligen Managuas biskop och kardinal Leopoldo Brenes högra hand och har som sitt främsta ansvar att samordna det pastorala arbetet omkring bland annat, barn, ungdomar och familjefrågor.

Carballo anser att den terapeutiska aborten hade börjat användas för att tillåta abort under alla omständigheter, om kvinnan eller flickan inte ville ha barnet eller om fadern inte tog ansvaret, anser Carballo.

Dessutom har den medicinska vetenskapen utvecklats så att man nu kan rädda både moderns och barnets liv även under svåra omständigheter, argumenterar han.

- Inom den katolska kyrkan och andra kristna trosinriktningar kom vi fram till att den terapeutiska aborten skulle avskaffas, fortsätter han. Och tydligen handlade parlamentarikerna enligt sitt kristna samvete när de röstade för totalförbudet, anser Carballo.

Kyrkan har en enorm makt över president Ortega.

― Magaly Quintana

Ortegas flirt med kyrkan

Kvinnoaktivisten Quintana anser att det snarast handlade om ett politiskt maktspel. Den högerorienterade katolska kyrkan hade i många år haft ett problematiskt förhållande till den vänsterorienterade Daniel Ortega, som var president under den sandinistiska revolutionen 1977-90.

Kyrkan hade i flera omgångar förhindrat att han igen blev vald till presidentposten. Ortega behövde helt enkelt kyrkans stöd för att vinna valet 2006, och mot löfte om att tillämpa lagen senare, övertalade han sina parlamentariker att förbjuda aborten.

- Kyrkan har en enorm makt över Ortega och han valde att förhandla om kvinnors rätt att välja mot att bli vald till president, konstaterar Quintana.

Elva år senare har abortlagen inte rubbats.

- Ortega behöver helt enkelt kyrkans stöd för att bli kvar vid makten, anser Quintana.

"Nicaraguas totalförbud sätter flickors och kvinnors liv på spel. Det minsta regeringen borde göra är att följa Chiles exempel och tillåta den terapeutiska aborten."
Bildtext "Nicaraguas totalförbud sätter flickors och kvinnors liv på spel. Det minsta regeringen borde göra är att följa Chiles exempel och tillåta den terapeutiska aborten."
Bild: Erika Brenner

En långsam process att kämpa för förändring

Sedan abortlagen klubbades igenom har den terapeutiska aborten fått ett större stöd hos folket. Enligt opinionsundersökningarna har stödet ökat från cirka 45% till 60 % de senaste åren.

- Men det är en långsam process hos en djupt religiös och konservativ befolkning, och det största motståndet återfinns ofta hos kvinnorna själva, anser Quintana.

- Vi berättar för dem om deras rätt att välja – och så går de tillbaka till prästen som överbevisar dem om det motsatta, fortsätter hon.

Men inställningen ser ut att förändras. I samband med lagförslaget ”Vi vill ha dem levande” samlade Leslie Briceño och de andra aktivisterna in 6 000 underskrifter.

- Många skrev under för att de hade personliga erfarenheter av problematiken. Andra gjorde det när de förstod att det handlar om att rädda flickors och kvinnors liv, berättar Leslie
.
- Det handlar också om det enorma arbete som kvinno- och mänskorättsorganisationer har utfört de senaste åren, tillägger Leslie.

En kränkning av mänskliga rättigheter enligt HRW

Den 26 oktober i år - på 11-årsdagen för abortförbudet - gick kvinnoorganisationerna ännu en gång till Högsta domstolen för att påminna om att abortförbudet stred mot författningen.

Man bad HD ett domutslag, berättar Margareth Wurth som är forskare från Human Rights Watch

- Det minsta regeringen borde göra är att följa Chiles exempel och tillåta den terapeutiska aborten, säger hon.

Det är just nu en mycket dyster bild som målas upp i HRW:s senaste rapport om läget i Nicaragua.

”Nicaraguas totala förbud mot abort kränker (...) ett brett spektrum av mänskliga rättigheter, erkända av internationell rätt, inklusive kvinnors rätt till liv, hälsa, icke-diskriminering och jämlikhet”.

Text: Erika Brenner

16-åriga Alicias ex-pojkvän smög in i hennes hus när hon var ensam och våldtog henne.

Nicaraguas abortlag kriminaliserar och dödar unga flickor

Landet hör till de få som har totalförbud på abort.

Diskussion om artikeln