Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yle-enkät: Stora problem inom barnskyddet i hela landet

Från 2017
Uppdaterad 24.11.2017 16:47.
Leksaker
Bild: Yle/ Nora Engström

Yle Uutiset har gjort en förfrågan bland regionförvaltningsverkens överinspektörer om huruvida det råder brist på socialarbetare inom barnskyddet i deras distrikt, och vilka de eventuella konsekvenserna är.

Svaren var enhälliga: Bristen på socialarbetare har försatt barnskyddet i kris i Finland.

Samtliga sex överinspektörer svarade att den skriande bristen på socialarbetare leder till att hjälpen blir fördröjd och att det begås misstag i otaliga kommuner runt om i landet.

Ansvaret för att övervaka hur barnskydder fungerar ligger på deras bord.

Överinspektörerna vittnar om klagomål från privatpersoner, omhändertaganden som görs för sent och upprepade påbud och hot om vite till kommuner.

Problem i minst var tredje kommun

Överinspektörerna bedömer att minst var tredje kommun har svårt att rekrytera behöriga socialarbetare.

Det ses som en stor utmaning att locka sökande som förutom att de fyller behörighetskraven även har en gedigen erfarenhet.

Det slås också fast att det i och för sig kan finnas tillräckligt med utbildade socialarbetare i en viss region, men att de hellre jobbar med mindre komplicerade uppgifter. De söker alltså inte tjänster inom barnskydd.

Socialarbetarna upplever att helhetsansvaret för ett barns belägenhet inte ligger hos någon, lönen är rätt dålig och arbetsledningens stöd till de anställda är litet.

En socialarbetare har för många barns angelägenheter att sköta om, i snitt är det fråga om 50 barn per socialarbetare.

Som värst kan det vara 140 barn per socialarbetare, uppger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Socialarbetarna upplever att helhetsansvaret för ett barns belägenhet inte ligger hos någon, lönen är rätt dålig och arbetsledningens stöd till de anställda är litet.

Organisationerna är diffusa och barnen skickas från en lucka till en annan, vilket får myndigheterna att tvista sinsemellan om vem som bär ansvaret.

Ett problem inom barnskyddet hos oss uppges vara avsaknaden av olika graderingar beroende på hur allvarligt fallet är; fallen har behandlats med samma resurser och enligt samma principer.

Det började med mördade 8-åriga Eerika

Diskussionen om barnskyddets bedrövliga tillstånd kom igång för fem år sedan då den 8-åriga Helsingforsflickan Eerika avled svårt misshandlad av sin far och styvmor.

Flera personer i Eerikas livskrets hade gjort en anmälan om hennes situation till barnskyddet.

Alla anmälningar till trots omhändertogs flickan inte utan pappan fick fortsätta ha hand om henne.

Fallet gav upphov till otaliga rapporter och utredningar. På basis av dem konstaterades det att det är full kris inom barnskyddet: alldeles för få anställda försöker hjälpa en alldeles för stor mängd barn.

Den centrala frågan om huruvida något liknande kunde hända igen besvaras av överinspektörerna: Ja, det kan det med nuvarande modell.

Texten är en bearbetning av en artikel av Riina Kasurinen/Yle Uutiset

Diskussion om artikeln