Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bygg torrt så får du bygga klart

Från 2017
Öronskydd.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

Ett par gånger per år får byggnadsinspektionen i Åbo rapporter om att något bygge i regionen inte har en tillräcklig fuktkontroll. När det händer har inspektionen rätt att stoppa bygget. I början av nästa år blir det dessutom lag på att varje bygge måste ha en fungerande fuktkontroll.

Tidigare har fuktkontrollen bara gällt för själva byggplatsen. Numera gäller fuktkontrollen för hela byggprojektet.

- Allt material har regler för hur det ska lagras och alla regler innebär att allt måste skyddas mot vatten och regn. I de fallen där det här inte funkar är det ett tydligt bevis på att det handlar om okunniga byggare, säger Reima Ojala, direktör för byggnadsinspektionen vid Åbo stad.

Den som utför byggnadsarbetet är skyldig att skydda materialet. På en byggarbetsplats finns en person som är ansvarig för fuktkontroll. Den personen ska föra ett protokoll över de kontroller som görs. Vilket byggnadsinspektionen sedan ska följa upp.

Numera krävs också att beställaren av byggnadsprojektet gör upp en utredning av fukthanteringen, som ska gälla under hela byggnadsprojektet. Det rekommenderas att verksamhetsmodellen Kuivaketju10 används i utredningen.

- Sedan oktober borde man i Åbo följa verksamhetsmodellen Kuivaketju10 eller något annat system för fuktbehandling. Inget material ska vara oskyddat på en byggarbetsplats. Man kan lätt studera hur man ska göra på nätet. Sidorna http://www.kosteudenhallinta.fi/index.php/fi/ och http://kuivaketju10.fi/ visar hur man ska bygga utan att få fuktskador.

Reima Ojala på stadshuset i Åbo.
Bildtext Reima Ojala.
Bild: Yle/Adrian Perera

Klimatmässigt är vintern i Åboregionen dock en utmaning.

- Om det regnar nästan varje dag är det svårt att kontrollera fukten. Men det är ändå möjligt att göra det och om vi får information om att någon bygger utan att skydda sitt material tar vi kontakt med den som bygger. Då ber vi om en förklaring på hur de ska förbättra situationen. Det här sker ett par gånger per år. Men mestadels fungerar det här bra, då alla som bygger har märkt att det är viktigt att bygga torrt och följa Kuivaketju10.

Kuivaketju10 är en konkret plan som i huvudsak går ut på att förebygga 20 procent av de största riskerna för fuktskador och därigenom gallra bort över 80 procent av kostnaderna som uppstår till följd av fuktskador.

- Kuivaketju10 är ett steg framåt och handlar om hela byggnadskedjan. Det handlar om fuktkontroll ända från planering till byggande och sedan när man väl börjar använda huset.

Byggnadsinspektionen kan inte straffa någon, men vi kan stoppa byggen och kräva en förbättringsplan

År 2018 skärps kraven ännu mer.

- I början av nästa år blir det dessutom lag på att man måste ha fuktkontroll. Byggnadsinspektionen kan inte straffa någon, men vi kan stoppa byggen och kräva en förbättringsplan om vi har upptäckt svårigheter någonstans.

Många stora byggnadsfirmor har egna verksamhetsmodeller som de följer. Huvudsaken är att kraven som motsvarar Kuivaketju10 uppfylls.

- Det har blivit bättre och bättre hela tiden. Byggarna har förstått hur viktigt det är att skydda allt material vid sina byggen, säger Reima Ojala.

Diskussion om artikeln