Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Henriksson välkomnar trakasseridebatt - "vi har en situation i vårt land som inte är acceptabel"

Från 2017
Uppdaterad 25.11.2017 15:28.
Anna-Maja Henriksson
Bild: Nathalie Lindvall

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson välkomnar initiativet att inleda en debatt på riksdagsnivå om sexuella trakasserier. Henriksson säger till Svenska Yle att man inte kan göra för mycket i den här frågan.

SDP har föreslagit en debatt i plenum om sexuella trakasserier. Det är riksdagens talmanskonferens som fattar beslut om att debattera aktuella frågor.

Också jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara har efterlyst aktivitet i frågan av de finländska politikerna. Han säger att de finländska politikerna har varit påfallande passiva i debatten om sexuella trakasserier om man jämför med t.ex. Sverige.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson anser att sexuella trakasserier och sexualbrottslagstiftningen är ett viktigt diskussionsämne för riksdagen.

- Jag välkomnar initiativet. Vi har en situation i vårt land som inte är acceptabel. Det borde vara nolltolerans mot sexuella trakasserier och jag tycker att det är viktigt att vi får ut det budskapet från riksdagen.

Som politiker anser Henriksson att man är i en position att få till stånd en attitydförändring i samhället.

- Man ska visa med eget exempel att man inte accepterar det här. Det har betydelse vad riksdagen och landets högsta ledning säger. Men den största förändringen måste ändå ske i människors eget tänkande. Alla som trakasserar måste förstå att det är fel. Och det är viktigt att vi som politiker säger det här, och visar klart och tydligt att det inte är acceptabelt.

Viktigt att beslutsfattarna tar ansvar

Det första steget blir för justitieministeriet att komma med en utredning om vilka eventuella förändringar som behövs i sexualbrottslagstiftningen.

- När det gäller trakasserier handlar det om inställning och attityder. Det handlar om att alla flickor och kvinnor behöver bli accepterade. Alla behöver ha rätt till sin personliga integritet. Också pojkar och män behöver sin rätt till den. Ingen har rätt att kränka någon annan, och om det är så att man inte inser detta så måste vi också på riksnivå säga det ut, och det är vad vi kan göra i riksdagen, säger Henriksson.

SDP:s Maarit Feldt-Ranta tycker det är viktigt att beslutsfattarna tar ansvar över situationen.

- Kvinnor runtom i hela världen har nu vågat berätta och lyfta fram problematiken. Det är angeläget också för lagstiftarna att se på om det är något vi bör eller kan göra, säger hon.

Enligt Feldt-Ranta behövs det diskussion men också konkreta åtgärder, till exempel i samband med att man nu ser över strafflagstiftningen.

- Men det viktigaste är att vi ger en signal om att vi har nolltolerans för sexuella trakasserier och ger kvinnorna stöd. På det sättet har det också en uppfostrande funktion med tanke på nya generationer, som förhoppningsvis blir av med problemet, säger Feldt-Ranta.

Också Vänsterförbundets ordförande Li Andersson välkomnar initiativet. Förutom en allmän diskussion hoppas Andersson att också beslutsfattare ska våga berätta om sexuella trakasserier de utsatts för.

- Nu har det inte framkommit så mycket historier inom ramen av Metoo-kampanjen som direkt skulle gälla Finlands riksdag eller hur till exempel kvinnliga riksdagsledamöter har upplevt den finska politiken.

Andersson säger att de personliga berättelserna är viktiga då man vill lyfta fram vad sexuella trakasserier är och hur utbrett problemet är.

- Det är viktigt att också politiker bidrar till att bryta kulturen av tystnad.

Enligt Andersson har det i och med kampanjen blivit helt klart att många i Finland också utsätts för sexuella trakasserier.

- Jag tycker det är viktigt att man på politisk nivå lyfter fram problemet och funderar på hur man ska åtgärda det, säger Andersson.