Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Psykolog Tony Dunderfelt: Ge din kollega 30 sekunder

Från 2017
Psykolog Tony Dundefelt på plats i Jakobstad
Bildtext Tony Dunderfelt.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Hur stressigt det än är på dagens arbetsplatser borde man ge sig tid att verkligen se en kollega och ge personen minst 30 sekunder och ta emot ett budskap. Den insikten fick staden Jakobstads anställda ta emot av psykologen och författaren Tony Dunderfelt.

Dunderfelt föreläste på onsdag och torsdag. Det var social- och hälsovårdsverket som ordnade föreläsningstillfället.

Alla känner i princip till vikten av att skapa positivitet och god anda omkring men idag tycks människorna varken ge sig själva eller andra den tid som krävs, sade Tony Dunderfelt bland annat.

Kommunikation i arbetslivet

Optimas föreläsningssal var fullsatt på torsdagen när de anställda bänkade sig och temat var växelverkan genom känslor, på onsdagen hade förmännen fått sig en dos om kommunikation till livs.

Psykologen Tony Deunderfelt visar handgripligen sina teorier i praktiken
Bildtext PsykologenTony Dunderfelt föreläste och visade sina teser i praktiken i Jakobstad.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Tony Dunderfelt utgick från en triangel där känsla, emotioner och beteende utgjorde var sin spets i triangeln.

- Inom psykologin godkänns alla känslor, människor vill gärna ändå dela in känslor i goda och dåliga känslor.

En emotion är enligt Dunderfelt en tolkad känsla och när man börjar rulla runt de negativa tankegångarna övergår känslan i negativa emotioner.

Ältingar och römpiö

På finska har ett ord, römpiö, skapats för att beskriva det fenomen som handlar om att känslor ältas fram och tillbaka ooch slutresultatet blir nånting negativt, römpiö på finska. Tony Dundefelt efterlyste ett motsvarande ord på svenska och förslaget blev älting.

Substantivet utgår från verbet älta, man tuggar nånting fram och tillbaka utan att det för framåt. På en arbetsplats gäller det att undvika ältingar.

- Ältingar tar kraft men känslor ger kraft.

Ge varandra 30 sekunder

Tony Dunderfelt betonade vikten att man på en arbetsplats ser varandra och ger varandra tid, 30 sekunder av uppmärksamhet kan räcka för att ett medarbetare skall kunna föra fram sina tankar och känslor.

Relationer testas under föreläsning i Jakobstad
Bildtext Relationer testas under föreläsning i Jakobstad.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Känslor som i annat fall kunde utvecklas till en älting ifall de inte får vädras.

- När alla har blivit hörda i en sak kan man fundera vad som är fiffigast att göra men det betyder inte att man diskuterar i timtal.

Konflikträdsla på arbetsplatser

Ordet konflikt ger lätt väldigt allvarliga associationer, människor tänker på krig eller nåt oåterkalleligt illa men så behöver det inte vara på en arbetsplats även om det finns konflikter.

- Det finns många faser i en konflikt, människor har ofta en alltför svart-vit bild av konflikter, det finns olika typer på en arbetsplats men alla borde man kunna lyssna till i minimum 30 sekunder.

- På vissa arbetsplatser är man för överempatisk men det leder heller ingen vart.

Diskussion om artikeln