Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lägre hastigheter och nya övergångsställen - trafiksäkerheten har förbättrats för skolbarn i Borgå

Från 2017
Flicka cyklar
Bildtext Illustrerande arkivbild.
Bild: Mikael Crawford

Under de senaste tre åren har skolbarnen i Borgå fått en säkrare skolväg. Till exempel har säkerheten på Gammelbackavägen förbättrats.

Föräldraföreningarna i Borgå har frågat barn och föräldrar vilka platser som är farliga längs barnens skolväg. Speciellt viktigt har det varit att barnen själva ska få dela med sig av sina erfarenheter.

Den första undersökningen gjordes 2014 och tre skolor svarade på enkäten. Eleverna svarade i skolan och föräldrarna hemma. Det kom in många svar, 919 stycken.

Efter den första kartläggningen svarade nästan alla skolor i Borgå på enkäten och i dagsläget har 5 700 Borgåbor lämnat in svar.

Under de tre senaste åren har 377 olika ställen anmälts som farliga. Alla ställen har anmälts fler än en gång.

Längs med Kungsvägen har flest farliga ställen rapporterats. Till Hindhår skulle föräldrar och barn gärna vilja ha en lättrafikled.

Tyvärr är det osannolikt att en så lång lättrafikled kan byggas, säger Mari Mikkonen från Borgås föräldraföreningar.

Förbättringar enligt önskemål

Borgå stad har tagit emot feedbacken och gjort förändringar därefter.

Trafikingenjör Hanna Linna-Varis berättar att förbättringar gjorts bland annat på Gammelbackavägen där övergångsställen höjts upp och på Brunnsgatan.

– Vi försöker göra förbättringar enligt önskemål men i budgeten för nästa år finns inte så mycket pengar för förbättringar.

Enligt föräldraföreningarna har Borgå förlängt lättrafikleder, höjt upp övergångsställen och märkt ut dem tydligare.

Träd och buskar som har skymt sikten för bilister har kapats ner och dessutom så har hastighetsbegränsningarna sänkts, berättar Mari Mikkonen.

Föräldraföreningarna har besökt och fotat alla de farliga platserna.

Förändrad attityd

I Borgå har det alltså skett flera positiva förändringar under de tre senaste åren för att förbättra skolbarnens säkerhet.

– Den största förändringen har skett i den allmänna attityden. Nu uppmärksammar man barn och unga bättre i trafiken, säger Mari Mikkonen.

Texten baserar sig på artikeln Vanhemmat kartoittivat koulumatkojen vaaranpaikat – Porvoo rakensi suojateitä ja alensi nopeusrajoituksia skriven av Ari Tuhkanen.

På andra språk

Diskussion om artikeln