Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

I dag beslutar riksdagen om inkomstskatten – se hur sänkningarna märks i din plånbok!

Från 2017
Uppdaterad 21.05.2021 13:54.
Grönblå rullad 20-eurossedel.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Vem får klirr i kassan och vem får betala mer? I dag debatterar riksdagen nästa års inkomstskatt. Vår interaktiva grafik visar hur nästa års skattelättnader märks i din ekonomi.

I samband med höstens budgetmangling kom regeringen överens om att sänka inkomstskatten med närmare 300 miljoner euro. Skatterna sänks i samtliga inkomstklasser.

Med hjälp av vår interaktiva grafik ser du hur skattesänkningen märks i din beskattning.

Det första diagrammet visar skattesänkningens effekt i procentenheter.

Det senare diagrammet visar hur mycket den årliga skattebördan minskar i olika inkomstklasser, angivet i euro.

Grafik.

Märks i plånboken i många hushåll

Mätt i reda pengar är det höginkomsttagarna som skor sig på sänkningen. Förtjänar man 100 000 euro så minskar skatten med 430 euro per år.

Relativt sett gynnas personer som förtjänar 20 000 euro per år mest av sänkningen. För dem minskar inkomstskatten med närmare en procentenhet nästa år.

diagram över inkomstfördelning

Den relativa förändringen av skattegraden blir mindre ju mer man förtjänar.

Enligt Finansministeriets uträkningar är det hushåll i decilerna 6-9 som gynnas av mest av skattelättnaderna.

I den här kategorin finns personer med årsinkomster på mellan 23 000 och 41 000 euro.

Kompenserar för konkurrenskraftsavtalet

Bild på arbetsmarknadsparterna som skakar hand efter  att konkurrenskraftsavtalet uppnåtts i juni 2016.
Bildtext Skattesänkningarna kompenserar för konkurrenskraftsavtalet. Bilden är tagen i juni 2016.
Bild: Petteri Paalasmaa / All Over Press

Till följd av skattelättnaderna kommer statens intäkter att minska med drygt 500 miljoner euro nästa år.

Inflationsjusteringarna i beskattningen står för drygt 200 miljoner euro och lättnaderna i inkomstskatten för ungefär 300 miljoner euro.

Kommunernas andel av inkomstminskningen är 182 miljoner euro. Staten har ändå lovat kompensera inkomstbortfallet till fullt belopp via statsandelar.

I och med sänkningarna anser sig regeringen ha uppfyllt de löften om skattesänkningar som man gav arbetsmarknadsparterna då konkurrenskraftsavtalet ingicks.

Diagrammen baserar sig på 2017 års genomsnittliga skattesatser för kommunalskatten och kyrkoskatten samt löntagaravgifter. Den exakta skatteprocenten beror på vilken kommun man bor samt eventuella skatteavdrag som man har rätt till.

Bildsättning. Förstoringsglas över 50-eurossedlar, Finlands flagga i bakgrunden.

Skatteräknaren: Vad betalar du i skatt och hur används dina skattepengar?

Kolla vad du betalar i skatt och vart pengarna går.

Diskussion om artikeln