Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mopedverkstaden i Pyttis stängs - kommunen grundar egen tillsammans med vårdbolag

Från 2017
Pojke på moped
Bild: Mostphotos

Vård- och omsorgsbolaget Attendo kommer att stöda Pyttis kommuns mopedverkstad för unga.

Samtidigt säger kommunen upp det tidigare avtalet med Kasvajat rf från och med årsskiftet. Beslutet fattades av kommunens välfärdsnämnd på tisdagen.

Motiveringen är att kommunen inte kan fortsätta ett samarbete med en partner som inte förbinder sig att följa kommunens strategi inom ungdomsarbetet, enligt kommunens officiella pressmeddelande.

I klartext handlar det om att ungdomarna i mopedverkstaden borde övervakas och ledas bättre.

Enligt kommunens ungdomsväsende har det bland annat förekommit snus i mopedverkstaden.

Samarbetet har varit en utmaning

Kommunen ska nu själv leda arbetet vid mopedverkstaden.

Samarbetet med den tidigare samarbetspartnern Kasvajat rf har varit en utmaning. Bland annat har föreningen skapat sådana modeller där lagens paragrafer inte alltid ens respekterats.

- Det som förbättras är ansvaret och den fostrande aspekten, i vilken bland annat ingår vägledning av unga mot en sund vuxenhet, säger Pyttis kommuns ungdoms- och idrottssekreterare Nana Toivanen.

Slitet mopeddäck
Bild: Yle/Stefan Härus

Enligt Toivanen finns det tydliga gränser för vad som gäller och innanför de gränserna kommer man att hålla sig i framtiden.

- Gränserna är sådana att de gör det möjligt för oss att leda ungdomen mot en sund vuxenhet. De gör det möjligt för oss att göra ett professionellt ungdomsarbete, vilket är viktigt, säger Toivanen.

Spelregler och mycket kommunikation

I praktiken kommer det här att synas genom att ungdomsarbetare och ungdomar kommunicerar mycket med varandra.

- Vi kommer också att tillsammans göra upp våra gemensamma spelregler och vid dem kommer vi att hålla fast. Det går inte att se mellan fingrarna. Undantag existerar inte, säger Toivanen.

Har det då varit brist på allt detta hittills?

- Det har definitivt förekommit brister från Kasvajat rf:s sida - bland annat i att kunna fullfölja innehållet i kontraktet då det kommer till just spelregler, säger Toivanen.

Överraskande drag av vårdbolaget

Pyttis kommuns ungdoms- och idrottssekreterare Nana Toivanen poängterar att kommunens beslut att ta över mopedverkstaden själv inte är en handling som samtidigt skulle vara emot någon annan.

- Vi vill helt enkelt gå in för att kunna erbjuda något ännu bättre åt kommunens ungdomar, säger Toivanen.

Pojke kör fort med moped
Bild: Mostphotos / Jörgen Pettersson

Att vård- och omsorgsbolaget Attendo ville gå in för att stöda Pyttis kommuns mopedverkstad för unga kom som en fullständig överraskning för kommunen.

- Det handlar enbart om ett finansiellt stöd. Kommunen är den som efter årsskiftet kommer att arrangera verksamheten och ha det övergripande ansvaret, säger Toivanen.

Mera pengar - mera möjligheter

Vad kan Attendos finansiella stöd innebära rent konkret?

- Det kan till exempel handla om att vi har möjlighet att besöka mopedverkstäder i andra kommuner. Det kan innebära att vi har möjlighet att meka med en mikrobil och sen åka ut för att köra eller tävla med den på en bana, säger Toivanen.

Enligt Toivonen skulle det inte finnas medel till extraordinär verksamhet i kommuens egen budget. Vårdbolaget finansiella stöd medger nu att mopedverkstaden kan ta ut svängarna lite mera.

Diskussion om artikeln