Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ekorrarna blir färre – lider av klimatförändringen

Från 2017
En ekorre.
Bild: Jari Flinck

Vid fågelbräden och i parker är ekorrar en vanlig syn. I skogen finns däremot allt färre kurrar.

Ekorren har blivit ovanligare under senare år. Åren 1996-2012 räknades spåren som ekorrar lämnat i snön i Finland och i Ryssland. I största delen av Finland och i de delar av Ryssland som är väster om Ural minskade spåren.

Typiskt för ekorren är att populationen varierar kraftigt från år till år beroende på hur gott det finns om grankottar. Det försvårar bedömningen av artbeståndet över längre tid, men allting tyder nu på att ekorrarna minskar i antal. Det konstaterar forskaren Tytti Turkia på Åbo universitet som deltagit i undersökningen.

Forskarna studerade olika faktorer som kan påverka ekorrpopulationen och kom fram till att de varmare vintrarna är den enda inverkande faktorn. De antar att mildare vintrar leder till mera svampsjukdomar i träden och till att insekterna som äter kottfrön ökar. Det betyder mindre mat för ekorrarna som sedan minskar i antal.

Diskussion om artikeln