Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkät ska reda ut hur bra rättsprocesser kring sexuella trakasserier fungerar

Från 2017
Uppdaterad 30.11.2017 13:22.
Lagböcker och domarklubba.
Bild: CC

Vicehäradshövding Lena Nordman i Mariehamn vill reda ut hur bra den officiella utredningen av sexualbrott i praktiken fungerar, från polisen till domstolen.

Därför har hon tillsammans med intresseföreningen Judith för genusvetenskapsstuderandena vid Åbo Akademi och psykoterapeut Petra Berg lagt ut en enkät för att samla in berättelser.

Vid behov ska hon också göra djupare intervjuer med kvinnor som genomgått rättsprocesser med anledning av sexuella trakasserier.

- Syftet är att få svar på frågan: "Vad kan vi göra bättre?", förklarar hon.

Frågorna i enkäten berör till exempel bemötandet av polisen och domstolen samt hur offret uppfattat situationerna i rätten då man varit tvungen att lyssna på förövarens syn på saken.

Hur bemöttes du hos polisen, ge skolvitsord 4-10

- Den andra delen är kartläggningen av de berättelser jag får in och den tredje är djupintervjuerna med vissa, som jag ser som särskilt intressanta ur mitt perspektiv, säger hon.

Utredningen och domstolsbehandlingen tog för lång tid av mitt liv. Ja/Nej/Kanske

Enkäten är gjord under hashtaggarna #ålandockså och #vimed. Den riktar sig ändå till hela Svenskfinland. Nordman vill veta om det finns regionala skillnader i behandlingen av sexualbrottsoffer hos myndigheterna som utreder och dömer.

I domstolen måste jag lyssna på förövarens berättelse och detta äcklade och chockerade mig. Ja/Nej

En central fråga man vill få svar på är vem som kan lära sig av tidigare fall samt vad man kan lära sig av tidigare rättsprocesser kring sexuella trakasserier.

Enkäten finns här.

Diskussion om artikeln