Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi får rekordfinansiering för blodkärlsforskning

Från 2017
Läkare håller i ett rött plasthjärta
Bild: Csaba Deli

Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi, har fått två miljoner euro av Europeiska forskningsrådet ERC. Finansieringen är en av de mest prestigefyllda och eftertraktade i Europa.

Målet med projektet är att studera sambandet mellan blodflöde och cellsignalering, och granska hur de påverkar blodkärlens struktur, till exempel tjockleken på väggarna i dem. Kunskapen kommer användas vid behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den globalt sett största dödsorsaken bland människor.

– Många hjärt- och kärlsjukdomar uppkommer till följd av förändringar i blodtrycket. De här förändringarna leder till missformningar som gör att vävnaderna inte fungerar, säger Sahlgren.

Cecilia Sahlgren.
Bildtext Cecilia Sahlgren.
Bild: Bart van Overbeeke

Människans blodkärl utsätts för en konstant stress. Då blodet flödar och pulserar i kroppen töjer och krymper vävnaden.

Forskarna vet idag att den påfrestning som celler i blodkärl utsätts för, till exempel i form av blodtryck och puls, påverkar blodkärlet då det byggs upp. Man vet också att signalerna mellan cellerna påverkar tjockleken på väggarna, och bestämmer om cellerna ska dela på sig och vilka slags celler som utvecklas.

Lära sig om bakgrunden till hjärt- och kärlsjukdomar

Däremot vet man inte hur blodtrycket och cellsignaleringen samverkar.

– Genom att förstå sambandet kommer vi att lära oss nya saker om bakgrunden till hjärt- och kärlsjukdomar. Det här gör att vi kommer att kunna förutspå effekterna av vissa mutationer, men också gå in och modifiera signalerna för att motverka olika sjukdomstillstånd, säger Sahlgren.

– Inom vården kan vi rätt enkelt få ett blodkärl att växa hos en patient genom att operera in ett rör, men vi kan inte styra strukturen runt omkring kärlet. Där behöver vi kunna modifiera blodtrycket eller signaleringen på rätt sätt.

Diskussion om artikeln