Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pojkarna stöder uppropet #övistoo – hoppas andra skolor tar efter och lyfter upp sexuella trakasserier på bordet

Från 2017
Uppdaterad 01.12.2017 11:02.
Mikael Morney, Emil Ahlroos och Matias Monola hoppas #övistoo ska göra ett fler elever vågar tala om trakasserier.
Bildtext Mikael Morney, Emil Ahlroos och Matias Monola hoppas #övistoo ska göra ett fler elever vågar tala om trakasserier.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Många av pojkarna vid Vasa övningsskola stöder flickornas upprop #övistoo. Nu vill de låta flickorna lyfta fram sina problem men de hoppas det också finns rum att tala om de sexuella trakasserier pojkar utsätts för. En lärarstuderande ville träffa mig efter skolan, berättar Matias.

Över 200 nuvarande och tidigare elever vid Vasa övningsskola gick i veckan ut och krävde ett stopp på sexuella trakasserier i skolan.

Uppropet #Övistoo var flickornas protest, men då Yle Österbotten är på plats i skolan ett par dagar efter vittnesmålen publicerades är det tydligt att också pojkarna tycker det är viktigt att man talar om sexuella trakasserier.

- Jag har själv inte varit med om något större men man har ju hört en hel del rykten. Nu då man hört personerna som varit med berätta om det har man ju förstått att det är fråga om allvarliga saker, säger Emil Ahlroos.

Ska man känna sig träffad?

I aulan sitter Mikael Morney, Matias Monola och Emil Ahlroos. Det är provvecka i skolan men just den här veckan har det varit svårt att koncentrera sig på provläsning. Uppropet är det alla talar om.

Vittnesmålen från flickorna är många och visst har det varit en del tal vem historierna gäller och om man själv ska känna sig träffade, konstaterar de.

- Personligen har jag inte känt så men jag har hört av andra pojkar att de finns de som funderar på om de borde känna sig skyldiga trots att de vet att de inte gjort något, säger Monola.

Nu då man hört personerna som varit med berätta om det har man ju förstått att det är fråga om allvarliga saker

Emil Ahlroos

"Ta nån på rumpan dagen"

De tycker alla att det ibland kan vara svårt att veta var gränsen går för sexuella trakasserier.

- Det är svårt att sätta en gräns vid en specifik grej. Flickor sätter ju själva sina egna gränser och det kan vara svårt att veta var en viss person dragit sin gräns. Då kan det bli fel trots att man inte menar något illa, säger Monola.

Jag har sett saker som går över min egen intima gräns

Mikael Morney

Vissa exempel är ändå tydligare än andra. Ett av vittnesmålen i #övistoo berättar om en dag som gick under namnet "spank dagen" eller "ta nån på rumpan dagen".

"Det som till början var tänkt som en "kul grej" urartade snabbt till en attack mot alla flickor. Jag minns klart hur vi flickor stod med ryggarna (och rumporna) tryckta mot skåpdörrarna då pojkarna gick igenom korridoren. Dessa dagar upplevde pojkarna att det var fritt fram att slå och ta på flickors rumpor, flickornas kroppar betraktades som allmän egendom."

I gymnasiet har han aldrig varit med om något likande säger Mikael Morney. Annat var det i grundskolan och också han har känt sig obekväm med sina klasskompisars beteende.

- Då jag gick i åttan kände jag några elever som skulle spanka andra studerande. Jag har sett saker som går över min egen intima gräns.

Det var en gång en lärarstuderande som kontaktade mig efter skoltid då personen inte längre jobbade här

Matias Monola

Också pojkar drabbas

Vittnesmålen från flickorna handlar till en del om trakasserier från andra elever men också från lärare och skolans personal. Det är inte bara flickorna som är drabbade, också Matias Monola har en historia att berätta.

- Det var en gång en lärarstuderande som kontaktade mig efter skoltid då personen inte längre jobbade här. I den stunden reflekterade jag inte över saken, men nu efteråt har jag tänkt att det var både konstigt och obehagligt.

Pojkarna tycker att det är bra att flickorna nu vågat ryta ifrån och tycker man nu ska fokusera på de problem de tagit upp. I ett senare skede hoppas de att man också kan diskutera att också pojkar kan bli trakasserade.

Vill se förbi könet

I Institutet för hälsa och välfärds skolhälsoenkät fick elever tidigare i höst svara på frågan om de varit utsatta för sexuella trakasserier. I gymnasiet var det dubbelt fler pojkar än flickor som upplevt att skolpersonal trakasserat den sexuellt. I yrkesskolor och grundskolor var antalet till och med fyrfaldigt.

- Nu då man fokuserar på flickor kan det vara svårt för en pojke som upplevt trakasserier att säga något. Nu är det flickornas som är i fokus och jag förstår att man måste ta ett problem i taget men nästa steg kanske skulle vara att också lyfta upp trakasseringen av pojkar, säger Matias Monola.

Problemet är inte män som trakasserar kvinnor eller kvinnor som trakasserar män, utan att någon vill bli mäktig på någon annans bekostnad

Mikael Morney

Mikael Morney i sin tur lyfter fram att han hoppas man kunde se förbi kön då man talar om sexuella trakasserier i skolan.

- Vi ska komma ihåg att det också finns de som inte identifierar sig som varken män eller kvinnor. Problemet är inte män som trakasserar kvinnor eller kvinnor som trakasserar män, utan att någon vill bli mäktig på någon annan bekostnads, säger Mikael Morney.

Emil Ahlroos håller med.

- Det ska inte vara någon skillnad. Trakasserier är inte okej varken om du är pojke eller flicka.

Trakasserier sker överallt

Det är endast flickor som undertecknat uppropet #övistoo. Emil Ahlroos, Mikael Morney och Matias Monola tror antalet skulle vara betydligt högre än 200 om också pojkarna skrev under.

För problem finns och de hoppas uppropet ska leda till en förbättring också utanför Övis korridorer.

- Det sker trakasserier i andra skolor, på arbetsplatser och överallt i världen. Skillnaden är att här har problemen tagits upp, säger Emil Ahlroos.

Trakasserier är inte okej varken om du är pojke eller flicka

Emil Ahlroos

- Jag hoppas det nu skapas en dominoeffekt. Vi kanske är den första skolan som tog upp problemen men jag hoppas det nu blir en diskussion i alla skolor, säger Matias Mononen.

Mikael Morney, Emil Ahlroos och Matias Monola hoppas #övistoo ska göra ett fler elever vågar tala om trakasserier

8:51
gymnasieelever

Fanny, Elin och Bella har fått nog: "Sluta skicka oönskade snoppbilder till oss!"

Redan högstadieflickor får dick pics. Hög tröskel anmäla.

Diskussion om artikeln