Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgspolitiker vill minska på sexuella trakasserier bland barn och unga: ”Vi har ett ansvar att göra någonting”

Från 2017
Uppdaterad 01.12.2017 14:16.
Anita Westerholm står vid ett bord med knutna händer.
Bildtext Anita Westerholm vill se konkreta åtgärder i Raseborg.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Politiker i Raseborg vill minska riskerna för sexuella trakasserier bland barn och unga i staden. Initiativtagaren Anita Westerholm (SFP) anser att det är politikernas ansvar att göra någonting.

Raseborgs stadsstyrelse föreslår pengar i nästa års budget för att jobba mot sexuella trakasserier och övergrepp bland barn och unga.

Förslaget kom från styrelsemedlemmen Anita Westerholm (SFP). Maarit Feldt-Ranta (SDP) och Kati Sointukangas (Gröna) understödde förslaget som stadsstyrelsen enhälligt godkände.

"Kan man påverka ska man göra det"

Kampanjerna #metoo och den finlandssvenska motsvarigheten #dammenbrister har visat hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är. Westerholm anser att man ska ta den möjligheten man har för att påverka.

- Som beslutsfattare tycker jag också att vi har ett ansvar. Kan man påverka i den här frågan ska man absolut göra det.

Hashtagen #dammenbrister, i bakgrunden med knytnävar knutna i kamptecken.
Bildtext I kampanjen #dammenbrister kräver tusentals finlandssvenska kvinnor att det blir ett slut på sexuella trakasserier och tystnaden kring det.
Bild: Lina Raunio

Anita Westerholm har några idéer till vad som kunde göras för pengarna. Informationsblanketter om hur man går till väga om man har blivit utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp kunde finnas i varje skola.

Staden kunde stöda lärare och småbarnspedagoger i arbetet med att motarbeta sexuella övertramp. Externa föreläsare kunde vara ett alternativ, föreslår Westerholm.

Projektet ska planeras under våren och Westerholm hoppas att man kan få ihop en arbetsgrupp där det finns spetskompetens. Gruppen kan sedan kläcka idéer i samarbete med ungdomsfullmäktige och elevkårer.

Viktigt att det sker något konkret

Tanken är att projektet genomförs under läsåret 2018-2019.

Det viktigaste är att det sker något konkret, poängterar hon.

- Jämställdhetsplaner och handlingsplaner är naturligtvis bra, men de ska också genomföras, säger hon.

Det ska inte få vara normaliserat att man blir tagen på rumpan på krogen eller får sliskiga inviter

Hon drar sig till minnes att sexuella trakasserier nog diskuterades kompisar emellan i skolan. Hon minns också att det diskuterades under lektionerna i sexualkunskap i högstadiet men någon allmän diskussion om saken i skolan minns hon inte.

Hoppas initiativet ska förändra på långsikt

Anita Westerholm har också själv råkat ut för sexuella trakasserier. Hon poängterar ändå att hon kommit lätt undan till skillnad från andra som delat sina historier i samband med kampanjen #dammenbrister.

- Det ska inte få vara normaliserat att man blir tagen på rumpan på krogen eller får sliskiga inviter.

Westerholm hoppas att hennes initiativ i det långa loppet kommer att leda till att folk vågar ta ställning, vågar komma ut och säga att det inte är okej samt att människor vågar berätta vad de varit med om.

Westerholm och fyra andra unga SFP:are i Raseborgs fullmäktige har skrivit en insändare om vikten av att jobba mot sexuella trakasserier. Insändaren publicerades i Västra Nyland den 1 december och är förutom Westerholm undertecknad av Sandra Ahtola, Anki Bender, Filip Björklöf och Andreas Hindrén.

Stadsfullmäktige i Raseborg behandlar budgeten på måndag (4.12).

Ungdomar står mot en tegelvägg.

Ung Karisbo: På Karisnatten förekommer sexuella övertramp

#meetoo-kampanjen skapar diskussion bland unga.

Diskussion om artikeln