Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ledningen i Karleby frias från brottsmisstankar – åklagaren saknar bevis för arbetarskyddsbrott

Från 2017
Stadshuset i Karleby
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Ett tiotal tjänstemän och förtroendevalda i Karleby har blivit utredda för arbetarskyddsbrott. Enligt åklagaren finns det för lite bevis för att väcka åtal.

Åklagarämbetet i Österbotten har beslutat att inte väcka åtal mot fyra högre tjänstemän och flera medlemmar i Karleby stadsstyrelse under åren 2013-2015. De frias nu från alla brottsmisstankar.

Misstankarna om arbetarskyddsbrott väcktes efter en omorganisation år 2013.

En av stadens anställda lämnades utan arbetsuppgifter, fråntogs användarrättigheter till datorerna och isolerades på arbetsplatsen. Det här pågick under en längre tid och från arbetsskyddet ansåg man att det var fara för den anställdes hälsa.

Tiotal misstänkta

Regionförvaltningsverket misstänkte att Karleby stad behandlat den anställda osakligt och bad därför polisen utreda ärendet.

Polisen inledde en förundersökning i ärendet. I mars 2015 sa undersökningsledare Markus Simpanen till Yle Österbotten att ett tiotal tjänstemän och förtroendevalda i Karleby misstänktes för tjänstebrott och arbetarskyddsbrott.

Finns inte tillräckligt med bevis

Häradsåklagare Jarmo Rintala säger nu att det inte finns tillräckliga bevis som stöder misstankarna om arbetarskyddsbrott.

Det saknas bevis för att arbetstagaren skulle ha blivit utan förman och arbetsuppgifter och att arbetstagaren skulle ha saknat en fungerande arbetspunkt och lämpliga arbetsredskap.

Det finns inte heller bevis för att den anställda skulle ha utsatts för sådan osaklig behandling som förbjuds i arbetarskyddslagen.

Åklagaren slår fast att man väntade för länge med att reda ut den anställdas situation.

Men man kan inte med säkerhet avgöra om den anställdas dåliga mående berodde på själva arbetet eller på att arbetstagaren inte accepterade förändringarna på arbetsplatsen i samband med omorganiseringen.

Enligt åklagaren erbjöd arbetsgivaren den anställda andra arbetsuppgifter men den anställa vägrade ta emot de nya arbetsuppgifterna.

Text: Ari Vihanta Yle Kokkola
Översättning och bearbetning: Mikaela Löv-Aldén Yle Österbotten