Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Med supersnabb kapseltrafik från Helsingfors till Stockholm på trettio minuter - en Hyperloop-hållplats kunde vara i Lojo

Från 2017
Potentiell hyperloop-bana mellan Finland och Sverige.
Bild: Yle, Sebastian Dahlström

Historien ändrar snabbt och inom en nära framtid kan Hyperloop vara verklighet anser Virkbylärare. I Virkby hölls i fredags en diskussion om hur supersnabb kapseltrafik kunde förkorta restider för många mänskor.

Det finns en möjlighet att en Hyperloop-testbana ska byggas mellan Salo och Åbo.

I förlängningen skulle en egentlig bana sedan kunna gå från Helsingfors till Åbo och en hållplats kunde vara i Lojo.

Planläggningschef Leena Iso-Markku vid Lojo stad.
Bildtext Planläggningschef Leena Iso-Markku vid Lojo stad välkomnar Salo stads nytänkande.
Bild: Malin Karlberg/Yle

Vid Lojo stad uppger planläggningschef Leena Iso-Markku att det är givande för alla med modigt tänkande.

- Det är fint att vara granne till Salo. Även om det inte blir någon Hyperloop-testbana så är det en bra sak som görs. Att någon agerar modigt och utan fördomar ger något nytt åt alla, säger Iso-Markku.

Planeringen på väg åt rätt håll

Mikko Alameri är järnvägshistoriker och enligt honom har det också tidigare i historien fungerat att först bygga en testbana.

Mikko Alameri på mediatillfäle om Hyperloop.
Bildtext Järnvägshistoriker Mikko Alameri.
Bild: Malin Karlberg/Yle

- Det är ett bra tillvägagångssätt att bygga en testbana som senare blir en del av det egentliga nätet. En teststräcka blev en del av den egentliga linjen också då det gäller den första metrobanan i Finland, säger Mikko Alameri.

Stadsarkitekt Jarmo Heino berättar om Salo stads engagemang i Hyperloop-projektet.
Bildtext - Staden agerar som en möjliggörare och sedan får företaget utveckla projektet. Vi ger utrymme och förhoppningsvis kan en privat aktör ha ansvaret, säger stadsarkitekt Jarmo Heino vid Salo stad.
Bild: Malin Karlberg/Yle

Hyperloop ska inte vara dyrt för passagerare

Salo stad har utrett kostnaderna för vanliga medborgare.

- Vi har jämfört med biljettpriserna för de transportmedel som nu används mellan Stockholm och Helsingfors. Transportmedlen vi räknat med är flygplan, passagerarfartyg, tåg och bussar. Hyperloop kan transportera samma mängd passagerare men billigare. Enligt uträkningarna skulle priset vara mellan 35 och 50 euro, säger Heimo.

Hyperloop-test i Nevada.
Bildtext Det första fullskaliga Hyperloopsystemet har den här sommaren testats i Nevada i USA.
Bild: Hyperloop One / All Over Press

Se på historien för att förstå framtiden

Diskussionen var en del av Virkby gymnasiums arbete kring Grön Flagg. Med miljömärkningen Grön Flagg vill man göra tänkande kring hållbar utveckling till en del av vardagen.

Vid Virkby gymnasium är läraren Johnny Kronqvist koordinator för Grön Flagg.

Hur ska vi kunna föreställa oss någonting så annorlunda som Hyperloop?

- Vi lever i en stor föränderlig tid där pengar har blivit digitala, vi har mycket automatisering och robotar. Vi har datasystem som förändrar vår verklighet. Vi ska hålla olika alternativ öppna och se om de är möjliga, säger Kronqvist.

Enligt Kronqvist kunde man inte heller i 1700-talets England tänka sig att nya företag och fabriker skulle få stort inflytande på Europas utveckling.

- Jag har en utbildning som historielärare. Det var få engelsmän som på 1700-talet kunde tänka sig att maskiner skulle ta över utvecklingen, säger Kronqvist.

Hyperloop One har slutfört testandet av prototyper.
Bildtext Topphastigheten kan vara över 1000 km/h eftersom luftmotståndet är så litet.
Bild: Hyperloop One

Hyperloop-teknologin är kapslar som drivs av elmotorer inne i ett rör. Röret är tömt på luft och är nästan ett vakuum.

Topphastigheterna kan vara över 1000 km/h. Hyperloop är i konceptskede men med rätt aktörer kunde banor vara klara om tio år.

Diskussion om artikeln