Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kyrkslätt ändrar läroplaner i religion efter myndighetskritik: "Min son sitter nu i bibban under religionsundervisningen"

Från 2017
Barn sitter med ryggarna åt kameran i ett klassrum
Bildtext Kyrkslätt fick ändra på undervisningen efter kritik från Regionförvaltningsverket. Arkivbild.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Regionförvaltningsverket har kritiserat Kyrkslätt för att kommunen ordnat all undervisning i evangelisk-luthersk tro, ortodox tro och livsåskådning i en och samma grupp med en gemensam lärare. Nu har kommunen reagerat på kritiken, men en egen undervisningsgrupp för ortodoxa får ändå inget stöd.

Föräldern Jarri Vuorio gjorde en förvaltningsklagan till Regionförvaltningsverket eftersom han ansåg att hans son inte får en sådan undervisning i ortodox tro som sonen har rätt till.

Yle Huvudstadsregionen berättade om Vuorios kritik i februari.

Regionförvaltningsverket konstaterar i sitt beslut att de delar av lärokurserna inom olika trosinriktningar och livsåskådning som till innehållet inte är lika kan inte undervisas gemensamt av gemensam lärare. Förfarandet anses strida mot lagen.

I beslutet hänvisas till religionsfriheten som ger en elev rätt till undervisning i sin egen religion och därmed också rätt att avstå från undervisning i någon annan religion.

Också Utbildningsstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannen har kritiserat hur undervisningen i religion och livsåskådning har arrangerats i de svenskspråkiga skolorna i Kyrkslätt.

Regionförvaltningsverket gav sitt beslut i augusti men hittills har ingen förändring i undervisningen i Kyrkslätt skett.

Förra veckan godkände ändå svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen omarbetade läroplaner i evangelisk-luthersk tro, ortodox tro och livsåskådningskunskap för årskurserna ett till sex.

Jarri Vuorio poserar framför ett övergångsställe.
Bildtext Jarri Vuorio.

Sitter i biblioteket och gör läxor när andra har religion

Jarri Vuorio säger att hans son som går på sjätte klassen i Bobäck skola i några veckors tid nu suttit i skolans bibliotek under religionsundervisningen och gjort läxor i andra ämnen.

– Beslutet från Regionförvaltningsverket var entydigt. Jag har meddelat skolan att den religionsundervisning som nu ges inte är enligt lagen. Nu väntar vi på att något ska hända, säger Vuorio.

Förändringen med gemensam undervisning för olika trosinriktningar och livsåskådning trädde i kraft i fjol i augusti i samband med den nya nationella läroplanen.

Innan dess hade Vuorios son religionsundervisning med andra ortodoxa i sin skola.

Varje skola avgör själv

Chefen för svensk dagvård och utbildning i Kyrkslätt, Mikael Flemmich säger nu att läroplanerna i kommunen till vissa delar har ändrats.

– Vi ska nu precisera och konkretisera läroplanerna och går igenom dem för att se vilka delar som kan undervisas gemensamt och vilka som ska undervisas i skilda grupper.

Kommer det finnas gemensam undervisning i evangelisk-luthersk tro, ortodox tro och livsåskådningskunskap också i framtiden?

– Det kommer det säkert att finnas. Det ingår mycket i ämnenas lärokurser som gör att man kan undervisa gemensamt. Även om varje elev förstås följer sin egen läroplan, säger Flemmich.

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslöt förra veckan att varje skola själv får bestämma vilka delar som undervisas gemensamt och vilka som inte gör det.

"Vi har inte möjlighet att skjutsa runt elever"

Mikael Flemmich anser inte att kommunen ska ordna med en egen undervisningsgrupp för till exempel alla ortodoxa elever i Kyrkslätt.

– Jag ser inte att vi har möjlighet att skjutsa runt elever i kommunen beroende på vilken åskådning man undervisas i. Därför har vi funderat på samundervisning. Annars kan vi fundera på distansundervisning och digitala möjligheter. Men vi kan inte gå in för att flytta på elever.

I mina öron låter det som majoritetsdiktatur där ni inte vill komma minoriteten till mötes?

– Det tycker jag inte. Vi kommer till mötes så att var och en elev följer sin läroplan och får sin undervisning. Det blir inte bättre av att skyffla runt elever i kommunen.

Jarri Vuorios son går nu på sjätte klassen och han befarar att när sonen börjar på sjuan nästa år väntar samma strid igen.

– Jag är rädd för att jag måste börja om med allt när han börjar till högstadiet. Jag vet inte hur det ska arrangeras då, säger Vuorio.

Diskussion om artikeln