Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Läkare använder Facebook som konsultationskanal - men patientens identitet kan läcka ut

Från 2017
Uppdaterad 02.12.2017 17:52.
Mobiltelefon i sjukvården.

Läkare har tystnadsplikt och patienter ska kunna lita på att känslig information inte ges till utomstående. Men i en sluten grupp för läkare på Facebook diskuterar ungefär 5 000 läkare olika medicinska fall.

Patienternas namn publiceras inte. Läkarna beskriver symptom, bakgrundsfaktorer och publicerar bilder i gruppen.

Hannu Halila som är biträdande verksamhetsledare vid Läkarförbundet säger att det är viktigt att värna om patienternas integritet.

- Man ska aldrig kunna identifiera patienten, det är mycket viktigt. Men i övrigt tycker jag att det är värdefullt för läkarna att kunna få råd av kollegor.

Datortomografibild av bröstkorg och bröst.
Bildtext Lungbild.

Enligt Yles uppgifter förekommer det att bilder som tagits i samband med undersökningen har delats i gruppen.

- Jag har inte sett något sådant exempel där läkarna skulle kunna identifiera patienten

Hannu Halila, Läkarförbundet

Vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt uppger förvaltningsöverläkaren Lasse Lehtonen att det är strängt förbjudet att publicera dokument och bilder från patientjournaler.

Lehtonen har skrivit om patienter och sociala medier i läkartidningen Lääkärilehti.

Sjukhusets bilder får inte delas på sociala medier, inte ens med patientens medgivande, skriver Lehtonen.

Hannu Halila vid Läkarförbundet menar ändå att patienternas integritet inte äventyras i gruppen.

- Jag har inte sett något sådant exempel där läkarna skulle kunna identifiera patienten.

Halila påpekar också att diskussionerna förs i en sluten grupp där bara läkare deltar.

Regionförvaltningsverket varnar för risker

Överläkaren Mikko Floréen vid Södra Finlands regionförvaltningsverk säger att det finns en reell risk för att patientens identitet avslöjas.

Bilder kan visa kläder, tatueringar eller andra detaljer som gör att någon annan i gruppen kan känna igen patienten.

Tatuering: Lasse Sjöroos
Bild: Yle/Linus Hoffman

Också digitala bilder tagna i samband med undersökningar kan utgöra en risk. De bilderna kan innehålla så kallad metadata, som gör att det går att se till exempel när och var bilden har tagits.

Hittills har regionförvaltningsverket inte fått in klagomål som gäller problem med tystnadsplikten i samband med sociala medier.

Enligt Floréen är det här en problematik som snart kan bli aktuell.

Floréen säger att man bör vara mycket uppmärksam på allt som kan leda till att patienten känns igen.

- Det lönar sig också att tänka efter hur stora forum man använder för att konsultera. En patients fall borde diskuteras bara med sådana personer som deltar i vården.

Behändigt att snabbt få svar

Att medicinska konsultationer sker på sociala medier handlar ganska långt om var man lätt kan få tag på andra läkare som kan ge goda råd, säger Hannu Halila vid Läkarförbundet.

Det finns också andra forum för konsultation på webben, men systemen är inte lika smidiga och antalet inloggade användare är mindre än i gruppen på Facebook.

Speciellt för unga läkare kan det vara viktigt att kunna konsultera kollegor, konstaterar Halila.

- Det kan också vara svårt att på traditionellt vis ringa en kollega för att få råd. Facebook är snabbare och så får man också råd av en större mängd läkare.

- I den medicinska vetenskapen kommer det alltid någonting nytt, det finns alltid några kollegor som vet lite mera än man själv om sådana fenomen.

På andra språk

Diskussion om artikeln