Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Storföretag och idealism på Slush 2017

Från 2017
Vy från Slush 2017

Stora etablerade bolag tog ett större utrymme än förr på teknologimässan Slush i Helsingfors i slutet av veckan. Samtidigt satsar många av uppstartbolagen som söker finansiering på att förbättra världen.

Den stora teknologimässan Slush lockade i slutet veckan betydligt fler etablerade bolag än förr.

Företag som Landis+Gyr, Mercedes och Bosch trängdes i år med sina stora avdelningar bland uppstartbolagens små presentationsstånd.

- Slush började som kontaktyta mellan små bolag och investerare. I år var det tydligt att evenemanget intresserade också stora bolag. De försöker förstå hur de små bolagen ändrar marknaden, säger Kenneth Salonius som är ansvarig för företagsutveckling på företagsacceleratorn Vertical.

Kenneth Salonius
Bildtext Kenneth Salonius

De stora bolagen söker nya företag att samarbeta med. Men de försöker också förstå hur de små bolagen ändrar marknaden.

- De ser en stor konkurrens från de små innovativa bolagen och försöker förstå vad det betyder för dem i praktiken, säger Kenneth Salonius.

I framtiden hoppas Kenneth Salonius se allt starkare samarbete mellan stora och små bolag som ett alternativ till traditionell investering.

- För uppstartföretag betyder det att de snabbare kommer åt att kolla vad marknaden egentligen behöver. De kommer snabbare att förstår hur de borde utveckla sina produkter och de kommer åt marknaderna genom de distributionskanaler som de stora bolagen har. Det ökade samarbetet kan också leda till att stora bolag köper upp fler uppstartbolag, säger Kenneth Salonius.

Vy från Slush 2017

Företagare som kämpar för en bättre framtid fick träffa Al Gore

Det är inte bara stora bolag som har fått upp ögonen för Slush.

I år gästades Slush också av prins William från England, prins Daniel från Sverige och USA: tidigare vice president Al Gore som år 2007 fick Nobelpriset för sitt arbete mot klimatförändringen.

En av dem som fick träffa Al Gore på Slush är företagaren Elsa Bernadotte, som är avlägset släkt med det svenska kungahuset.

Al Gore ordnade en lunch med investerare och bolag om tekniska lösningar som främjar hållbarhet.

- Det var väldigt kul. Vi diskuterade vår syn på lösningar för framtiden. Han tyckte det var spännande att få höra om vårt företag, så vi skall upprätthålla dialogen, säger Elsa Bernadotte.

Robot på Slush 2017.

Uppstartbolaget Karma vill minska matsvinnet

Elsa Bernadotte, operativ chef och en av grundarna av uppstartföretaget Karma. Karmas mål är att minska matsvinnet från restauranger.

Restaurangerna meddelar Karma om mat som blivit över. Sedan kan Karmas kunder köpa maten via Karmas app till halva priset och lösa ut den från restaurangerna.

För tillfället är Karma aktivt endast i Sverige, men planerar att inom kort utvidga verksamheten till Storbritannien. På ett år har Karma fått tusen restauranger som säljer sin mat via Karmas app.

- Mottagningen har för det mesta varit god. Restaurangerna ser ju värdet av att både kunna minska på matsvinnet och få nya intäkter. Utan att göra nästan någon marknadsföring alls har vi fått över 200 000 kunder som köper mat via appen, säger Elsa Bernadotte.

Karma: Från vänster på bilden: Mattis Larsson, teknisk chef Elsa Bernadotte, operativ chef Hjalmar Ståhlberg Nordegren, vd Ludvig Berling, produktchef.
Bildtext Från teamet bakom Karma: Från vänster på bilden: Mattis Larsson, teknisk chef Elsa Bernadotte, operativ chef Hjalmar Ståhlberg Nordegren, vd Ludvig Berling, produktchef.

Efter England planerar Karma att utvidga sin verksamhet till allt fler länder. Elsa Bernadotte har en klar vision:

- Vårt slutgiltiga mål är faktiskt att kunna lösa samhällsproblemet kring matsvinn på en global nivå. Vi har visat att vår modell fungerar i Sverige. Nu skall vi visa att den fungerar på en internationell skala också.

Vy från Slush 2017

Många uppstartbolag arbetar för en bättre framtid

Det är inte ovanligt att företagen på Slush har en idealistisk agenda.

- Folk tror att uppstartvärlden endast handlar om att göra snabba pengar. Förstås vill investerarna göra vinst, men det hjälper entreprenörerna att nå sina mål, säger Jessica Blechingberg som är ansvarig för nordiska kontakter på Slush.

Hon har varit aktiv i Slush i flera år, och säger att Slush handlar både om pengar och att rädda världen.

- Teknologin förändrar den värld vi kommer att leva i i framtiden. Den nya teknologin för med sig både nya möjligheter och hot. Vi vill kunna ta vara på möjligheterna och skapa en värld som vi vill leva i.

Jessica Blechingberg var ansvarig för Nordiska kontakter på Slush 2017.
Bildtext Jessica Blechingberg

Som exempel lyfter Jessica Blechingberg fram Slushs program för uppstartbolag som arbetar för att främja FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

- Slush har ett program där vi arrangerar evenemang runt om i världen i länder som Indien, Mexiko, Jamaica och Tanzania. Vi hjälper bolag som arbetar på hemmaplan för ett samhälle som det är bättre att bo i. Det kan handla om att öka tillgången till undervisning eller rent vatten. Sådana bolag hämtar vi också till Slush så att de kan visa vad de gör och träffa investerare.

Prins Daniel intresserad av Slush

Som ansvarig för Nordiska kontakter fick Jessica Blechingberg spendera hela torsdagen med Sveriges prins Daniel. Han besökte Slush för andra gången. Senast gjorde han det år 2015.

- Han spenderade dagen med att titta på uppstartbolag som presenterade sin verksamhet och träffade bolag och entreprenörer från Sverige. Han kom inte ensam utan med entreprenörer från Prins Daniels Fellowship som är ett program under Ingenjörvetenskapsakademien i Sverige. Det skall inspirera studerande och gymnasieelever till entreprenörskap.

Alla nordiska länder var i år väl representerade på Slush. Ett av målen med Slush har från början varit att sätta Norden på kartan då det gäller uppstartbolag som sysslar med ny teknik.

- Slush är en mötesplats dit människor från Silicon Valley, Asien och resten av världen kommer för att träffa folk från Norden, säger Jessica Blechingberg.

Bastun på Slush 2017
Bildtext Bastun för besökarna på Slush 2017.

De nordiska länderna väl representerade på Slush

Nästan hälften av Bolagen på Slush kom i år från Norden. Hälften av dem var från Finland, 150 kom från Sverige, 50 från Norge, 35 från Danmark och 27 bolag från Island.

- Island kom hit med nästan alla sina uppstartbolag, säger Jessica Blechingberg.

Hon lyfter fram att ett av Slushs mål hela tiden har varit att förbättra attityderna till entreprenörskap i Norden.

- Om man för tio år sedan gick in i ett klassrum och frågade hur många som ville bli entreprenörer var det inte många som markerade, men i dag kan vi se att nästan åttio procent räcker upp handen och vill bli entreprenörer.

Vy från Slush 2017
Vy över Slush 2017.

Plock från Slush 2017: Relevans och direkt fastighetsförmedling

Förmedlarlös fastighetsförmedling på Slush 2017

En man anmäler sig till Slush i Kampen.

Analytik och artificiell intelligens stora teman på Slush

Uppstartsevenemanget Slush i Helsingfors torsdag–fredag.

Diskussion om artikeln