Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Företag i Österbotten har nolltolernas mot trakasserier – "Ingen ska kunna säga att de inte visste"

Från 2017
Uppdaterad 04.12.2017 10:54.
Beröring
Bild: Mostphotos Andrey Popov

Bland företag i Österbotten råder nolltolerans mot sexuella trakasserier. Man har skriftliga instruktioner om vad som inte är accepterat beteende. Om någon upplever sig ha blivit trakasserad finns många vägar att välja för att reda ut situationen.

På Wärtsilä finns föreskrifterna om sexuella trakasserier på företagets interna nätsidor och alla nyanställda får föreskrifterna som en del i introduktionen till företaget.

- Alla borde veta vad man kan och inte kan göra, Jag kan nästan säga att ingen kan säga att de inte har hört om det och det är viktigt, säger Markku Rautonen, personalchef på Wärtsilä.

Wärtsiläs personalchef Markku Rautonen.
Bildtext Markku Rautonen.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Enligt Rautonen är inget som kan tolkas som sexuella trakasserier eller mobbning tillåtet. Tolkningar är enligt honom alltid svåra att göra.

- Det är inte ens årligen det kommer fram sexuella trakasserier. Jag tror att folk har förstått att vi inte accepterar det, säger Rautonen.

På Citec i Vasa har man vartannat år en personalundersökning där man bland annat frågar om de anställda har upplevt trakasserier på arbetsplatsen.

En sjukskötare lokaliserar branden.
Bild: YLE/ Luzilla Backa

På Citec i Vasa jobbar knappt 300 personer. Michael Smirnoff, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, säger att det under de senaste åren inte har kommit fram några fall av sexuella trakasserier.

- Det är en sak som vi tar på största allvar, precis som alla andra trakasserier. Men till vår kännedom har inga sexuella trakasserier kommit, säger Smirnoff.

Många vägar att gå

För dem som har blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen finns det många sätt att ta upp frågan.

Bland annat via arbetshälsovården, fackets förtroendemän, personalansvariga och arbetsledningen.

- Jag hoppas att folk vågar berätta, att de hittar någon väg att ta upp det på, säger Rautonen.

Enligt Rautanen är det första alternativet att man håller trepartsdiskussioner med den drabbade, den som trakasserat och arbetsledningen.

- Då får alla förklarar sin sida av saken, vad som gick snett. Hittills har det räckt, säger Rautonen.

Smirnoff påpekar att för att de sexuella trakasserierna ska komma fram krävs det att den drabbade berättar eller anmäler.

Man sitter vid skrivbord och jobbar med dator.
Bild: Creative Commons/Picjumbo

- Jag hoppas att vi står för öppenhet och jag hoppas våra värderingar efterlevs så att folk vågar ta kontakt om det är problem, säger Smirnoff.

På Vasa sjukvårdsdistrikt har man inte heller tagit emot anmälningar om sexuella trakasserier de senaste åren. Sjukvårdsdistriktet har 2200 anställda, varav 82 procent är kvinnor.

Alkoholpåverkade patienter

Sjukvårdsdistriktets personalchef Ann-Charlott Gröndahl berättar att det på sjukhuset kan finnas patienter som är alkoholpåverkade eller vars sjukdomsbild gör att de beter sig annorlunda.

- Om man har befunnit sig i en hotfull eller obehaglig situation har vi också ett system för hur man anmäler. Alla känner till att det här förekommer, säger Gröndahl.

För att lugna ner läget på akutmottagningen har man anställda vakter där dygnet runt och dem skulle man enligt Gröndahl inte klara sig utan.

- Det säger ju en del om i ett hurudant samhälle vi lever.

Sjukhusmiljön kan ha en stark hierarki men Gröndahl tror att alla vågar anmäla eventuella sexuella trakasserier.

- Det här är en sak som man diskuterar och informerar kring ofta. Jag tycker att vi på alla sätt går igenom att vi ska ha ett gott bemötande på arbetsplasten.

Stort intresse

Efter de senaste dagarnas namnupprop mot sexuella trakasserier har man inom Vasa sjukvårdsdistrikt lyft fram policyn man har mot trakasserier på arbetsplatsen på nytt på de interna nätsidorna.

- Nu har 26 personer gillat inlägget om sexuella trakasserier och vanligen brukar inlägg gillas av ungefär tio personer. Så intresset är stort, säger Gröndahl.

Årets trivselenkät bland personalen på Snellman innehöll en fråga om sexuella trakasserier.

Av drygt 860 anonyma svar fanns det enligt personalchef Lena Holmberg ett tiotal personer som uppgav att det hade förekommit sexuella trakasserier. Samtidigt fanns också kommentarer om att man tagit hand om saken.

- Jag skulle säga att vi har och vi försöker upprätthålla en diskuterande kultur och så fort vi får veta något tar vi tag i det, säger Holmberg.

"Sexuella trakasserier är oacceptabla"

Då sexuella trakasserier har förekommit på Snellman har man diskuterat det i de berörda arbetsgrupperna.

- Det är oacceptabelt. Man ska inte behöva gå till sin arbetsplats och vara rädd för att bli utsatt. Jag hoppas att det är låg tröskel för att våga komma och berätta.

På Snellman jobbar drygt 1200 personer, 37 procent av dem är kvinnor.

- Samtidigt vet man att om över 1000 mänskor jobbar tillsammans varje dag så händer det saker som inte ska hända. Ibland kan man acceptera någonting från en person men inte från en annan. Någonting som är avsett som ett skämt kan någon annan uppfatta som ett påhopp. Oberoende vad avsikten var, om den andra personen upplever det obehagligt måste det tas itu med, säger Holmberg.