Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lagmansgården får fortsätta – svenskspråkiga skolhemmet ska vara i Österbotten säger THL

Från 2017
Uppdaterad 04.12.2017 10:50.
Lagmansgården.
Bildtext Lagmansgården i Pedersöre.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Lagmansgården i Pedersöre ska få fortsätta. Det anser en arbetsgrupp tillsatt av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Gruppen har utrett hur den svenska skolhemsservicen ska utvecklas.

Enligt gruppen ska det enda svenskspråkiga skolhemmet i Finland även i fortsättningen ska finnas i Österbotten.

Verksamheten var hotad då social- och hälsovårdsministeriet föreslog att enheten skulle flyttas till Nummela i Vichtis kommun, eftersom det skulle bli billigare.

Arbetsgruppen har nu utrett alternativen för hur den svenska skolhemsservicen kunde utvecklas och kommit fram till att verksamheten fortsätter i Österbotten.

Tvåspråkiga Österbotten klarar av servicen

- Tvåspråkiga Österbotten bedöms ha tillräckligt goda förutsättningar för att trygga tillgången till svenskspråkig personal och en svenskspråkig miljö för de ungdomar som placeras i skolhemmet, säger arbetsgruppens ordförande Anneli Pouta från THL.

Verksamheten kommer att placeras i Pedersöre kommun, som tillsammans med Senatsfastigheter nu ska inleda arbetet med att färdigställa lokaler som uppfyller dagens kvalitetskrav.

Enligt förslaget ska bristen på särskilda omsorgstjänster på svenska åtgärdas så fort som möjligt och detta beaktas även i lokala lösningen. Vid utvecklingen av tjänsterna bör även Ålands behov beaktas.

Bakom förslaget ligger det faktum att verksamheten på Lagmansgården länge har gått på förlust och därtill har man kämpat med stora utmaningar på grund av att lokalerna har varit i dåligt skick.