Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisaborna bränner skräp i rostiga tunnor - men det är förbjudet

Från 2017
Brasa
Bildtext Det är okej att bränna kvistar.
Bild: Yle/Nina Bergman

Om du har en rostig skräptunna i bortre hörnet av gårdsplanen så är det dags att göra sig av med den. Man får inte elda i sådana, påminner miljövården i Lovisa.

Under de senaste veckorna har miljövårdsbyrån i Lovisa fått många anmälningar om folk som bränner skräp utomhus.

Därför påminner miljövården nu Lovisaborna om att man inte får bränna hushållsavfall på egen hand. All sådan förbränning borde i dag skötas vid större anläggningar som har miljötillstånd.

Den rostiga tunnan för skräpförbränning ute på gården är alltså från en förgången tid.

Du får inte elda upp byggnader

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna får man inte bränna avfall i syfte att göra sig av med det.

Samma sak gäller byggnader – man får till exempel inte göra sig av med gårdsbastun genom att bränna upp den.

Välsorterat rivningsavfall kan föras till återvinning. Trä och metall kan lämnas in avgiftsfritt.

En del avfall är okej att bränna

I glesbygden är det däremot okej att bränna små mängder torrt ris och kvistar eller ofarligt brännavfall som uppkommer vid jord- och skogsbruk. Hit hör till exempel halm och hyggesavfall.

Om man har lite obehandlat träavfall kan man också bränna det på öppen eld. Tillåten förbränning får inte heller orsaka rökolägenheter för någon.

I tätt bebyggda områden får man inte gör upp öppen eld.

Om man har en eldstad inomhus får man bränna obehandlat träavfall, ris, kvistar och små mängder pappers- och kartongavfall.

Diskussion om artikeln