Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Frilansande läkare ordinerade opiater åt narkotikafånge - "Jag har aldrig varit med om sådant kaos" säger fängelsesjukvårdare

Från 2017
Uppdaterad 04.12.2017 15:38.
Fängelsebyggnad i rödtegel.
Bild: Juha Kivioja/ Yle

Fånghälsovården flyttades år 2016 från Justitieministeriet och Brottspåföljdsmyndigheten till Institutet för hälsa och välfärd, THL.
Förväntningarna var höga - men intervjuer som Yle har gjort visar på problem speciellt i de fängelser som saknar fast anställd hälsovårdspersonal.

Yle har kartlagt situationen i ett tiotal stora eller medelstora fängelser. Flera läkare och sjukvårdare som arbetar i fängelserna samt fängelsechefer intervjuades.

I de fängelser som har en fast anställd läkare eller frilansande läkare med lång erfarenhet av fånghälsovård är man nöjd. Men i många andra fängelser är läget ett annat.

"THL vet inte hur man vårdar fångar"

Enligt de intervjuer som Yle har gjort gick det snett när Institutet för hälsa och välfärd och Hälsovårdsenheten för fångar fick ansvaret för hälsovården i fängelserna.

Bara några få intervjuade vill ställa upp under eget namn.

En avdelningsskötare på en större fängelsepoliklinik säger:

- Flytten marknadsfördes som så att vi får tillgång till specialkunnande och bättre förståelse och stöd för vår verksamhet jämfört med tidigare. Men det har gått helt tvärtom.

Babyläkare leder verksamheten

Ansvaret för de sammanlagt 3 000 fångarnas hälsovård har Jaana Leipälä som är specialiserad på neonatalogi, det vill säga på vård av nyfödda barns sjukdomar.

Inte heller Hanna Hemminki-Salin, överläkare inom öppenvården och ansvarig för fängelsernas polikliniker, har erfarehet av att vårda fångar.

Hanna Hemminki-Salin och Jaana Leipälä.
Bildtext Hanna Hemminki-Salin och Jaana Leipälä.

De läkare och sjukvårdare som Yle har intervjuat säger att under den nya ledningen har antalet frilansande läkare ökat vid fängelsernas polikliniker.

För ögonblicket arbetar fyra fast anställda läkare i fängelserna, de är alla regionöverläkare.

Utöver dem jobbar sju frilansande läkare i fängelserna, de har olika långa kontrakt.

Många unga och oerfarna läkare får numera ett par timmars introduktion i arbetet - tidigare hade de bättre möjligheter att sätta in sig i arbetet säger de intervjuade.

Sjukvårdarna övervakar

Oerfarna frilansande läkare har ordinerat opiater åt fångar som är narkotikamissbrukare. Enligt Yles uppgifter lyckades en sjukvårdare förhindra ordinationen - men alltid hinner vårdarna inte emellan.

Sjukvårdarnas arbetsmängd och ansvar har ökat och en avdelningsskötare berättar att vårdarna upplever att de måste övervaka vad de oerfarna läkarna gör.

- Liknande kaos har jag inte varit med om under min nästan 30 år långa karriär, säger avdelningsskötaren.

"Frilansläkare hör inte hemma i fängelserna"

Hannu Lauerma, överläkare vid Psykiatriska sjukhuset för fångar, säger att frilansande läkare inte hör hemma i fängelserna.

- Fängelseläkaren bör känna till terrängen. Läkare med fast tjänst som kan tolka fenomen som hör ihop med fångkulturen är en bättre lösning, säger Lauerma.

Hannu Lauerma.
Bildtext Hannu Lauerma
Bild: Antti Aimo-Koivisto/ Lehtikuva

På senare tid har många läkare lämnat sin tjänst som fängelseläkare.

Jaana Kajander är en av dem. Hon sade upp sig från Åbofängelsets poliklinik i april i år. En orsak var den nuvarande ledningen för Institutet för hälsa och välfärd, THL.

- Jag kände att mina chefer inte förstod hurudant arbete vi utför i fängelserna. Jag tyckte inte jag fick tillräckligt stöd i problemsituationer, säger Kajander.

Kajander utlovades arbetshandledning 8 - 9 gånger per år, men på grund av inbesparingar var det verkliga antalet två gånger per år.

Många av dem som Yle intervjuat säger också att den tidigare diskuterande kulturen har försvunnit.

Jaana Kajander
Bildtext Jaana Kajander

Fängelsecheferna efterlyser krismöte

Den här hösten har många fängelser i västra Finland helt saknat läkare, men nu har man engagerat en frilansande läkare för några månader.

Fängelset i Vasa är utan läkare sedan Terhi Wuolijki som fungerat som läkare på deltid sades upp.
Enligt uppgifter till Yle höll fängelsecheferna i västra Finland och direktörerna för THL:s fånghälsovård ett krismöte tidigare i november.

Fängelsecheferna ville bland annat ha svar på varför man inte lyckas anställa läkare i fängelserna och varför handledningen av nya läkare är bristfällig.

Oro för budgeten

Heikki Vartiainen, chef för fånghälsovården under åren 2006 - 2016, har följt utvcklingen och säger att det är oroande att budgeten för fånghälsovården överskrids inom THL.

- Bugeten överskrids rejält, samtidigt sjunker nivån på den vård fångarna får.

- Jag var hårt för att fånghälsovården skulle underställas THL men nu är det skäl att fråga om vi lyckades, säger Vartiainen.

I många fängelser befarar man sparåtgärder. Överläkare Alo Jüriloo säger att han anser att det inte finns skäl för att spara inom fånghälsovården.

- De pengar som sätts på vård och rehabilitering av fångar ger goda resultat, om man ser till kriminalitet och tryggheten i samhället, säger Jüriloo som är överläkare vid Vandaenheten vid Psykiatriska sjukhuset för fångar.

Direktör Leipälä: Frilansläkare fungerar bra

Chefen för Hälsövårdsenheten för fångar, Jaana Leipälä anser att systemet med frilansande läkare fungerar bra.

- De passar bra. Visst finns det speciella drag inom fånghälsovården men vi har haft läkare av vilka vi har köpt tjänster och som varit länge hos oss och fått erfarenhet, säger Leipälä.

Leipälä förundrar sig över att man säger att hon saknar erfarenhet. Hon vill påmina om argumenten då hennes föregångare valdes, och vars tjänst Leipälä nu har som tillförordnad.

- När tjänsten tillsattes letade man efter en person som kan leda, ser saker strategiskt och har förmåga att leda människor.

- Sakkunskap inom hälsovård är litet som extra bonus. När jag anställdes som t.f. gällde sannolikt samma kriterier, säger Leipälä.

- Som tur har vi specialister som behärskar substansen, fånghälsovård, och de sköter de frågor där den kunskapen behövs.

Leipälä stöder flytten av fånghälsovården till Institutet för hälsa och välfärd, THL.

- Fångarnas hälsovård likställs med den som den övriga befolkningen får. Efter den adminsitrativa flytten följer nästa skede automatiskt - vi granskar och utvecklar praxis, säger Leipälä.

Ursprungstexten är skriven av Päivi Happonen/ Yle Uutiset.

Diskussion om artikeln