Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Trump krymper ner skyddsområden i delstaten Utah

Från 2017
Sandstensformationer i nationalmonumentet Bears Ears i Utah.
Bildtext Sandstensformationer i nationalmonumentet Bears Ears i Utah.
Bild: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

USA:s president Donald Trump vill drastiskt krympa ner två så kallade nationalmonument i delstaten Utah.

Bears Ears National Monument ska enligt Trump krympas ner med cirka 85 procent medan Grand Staircase-Escalante National Monument ska minskas med nästan hälften.

Bears Ears deklarerades som ett nationalmonument av president Barack Obama så sent som december 2016.
Grand Staircase-Escalante blev nationalmonument år 1996 på beslut av president Bill Clinton.

Utdragna rättsprocesser

Både miljörörelser och företrädare för ursprungsbefolkningen har meddelat att de kommer att inleda rättsprocesser för att sätta stopp för Trumps planer.

Rättsprocesserna väntas pågå i flera år. Det är möjligt att de avslutas först när Trump inte längre är president, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Ursprungsbefolkningen lobbade i flera års tid för att förmå president Obama att deklarera Bears Ears som ett nationalmonument.

Det finns uppskattningsvis 100 000 arkeologiska platser i det berörda området.

De här 800 år gamla ruinerna hör till de cirka 100 000 arkeologiska platser som finns i Bears Ears.
Bildtext De här 800 år gamla ruinerna hör till de cirka 100 000 arkeologiska platser som finns i Bears Ears.
Bild: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Dinosauriefossiler

Organisationen Earthjustice säger att det kryllar av dinosauriefossiler i området. Där finns emellertid också en av landets största reserver av stenkol som i och med Trumps beslut kan bli aktuella för gruvdrift.

Ursprungsbefolkningen använder Bears Ears för ceremonier och ritualer och samlar bland annat medicinska örter där.

Affärsintressen och ranchägare betraktade däremot nationalmonumentet som ett federalt övertagande av landområden.

Republikanska ledare i Utah har välkomnat Trumps beslut eftersom de anser att de skyddade områdena har varit alltför stora.

Det här är första gången på ett halvt århundrade som en president har upphävt ett beslut om att skydda markområden.

Sandstensformationer i skyddsområdet Bears Ears i Utah
Bildtext Sandstensformationer i skyddsområdet Bears Ears i Utah
Bild: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Sammanlagt 27 monument ses över

De två nationalmonumenten i Utah ingår i en lista på sammanlagt 27 monument som Trump beordrat inrikesminister Ryan Zinke att granska i år.

Zinke har redan hunnit föreslå att ytterligare två monument ska krympas ner, men det är oklart hur mycket. De här monumenten finns i Nevada och Oregon.

Zinke föreslår vidare att skogsavverkning ska tillåtas i ett skyddsområde i Maine och att två områden i New Mexico ska få användas som betesmark. Dessutom ska möjligheterna till jakt och fiske ska utökas där.

Demokrater och miljöaktivister beskyller Trump och Zinke för att i hemlighet försöka hjälpa industriella grupper som gett donationer till republikanska politiska kampanjer.

Ingen amerikansk president har försökt upphäva beslut om nationella monument, men en del presidenter har i sammanlagt 18 instanser krympt ner skyddsområden.

Det senaste beslutet av det här slaget fattades av president John F. Kennedy som en aning minskade ett nationalmonument i New Mexico.

Källor: AP, BBC, Reuters, DN