Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa universitet fick nya dekaner

Från 2017
Universitetsbiblioteket i Vasa.
Bildtext Vasa universitet.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Institutionerna för företagsledning, redovisning och finansiering, marknadsföring och kommunikation och teknologi och innovationsledning får nya dekaner.

De nya dekanerna är en del av universitetets förnyade organisation och inleder sina uppdrag vid årsskiftet.

- Med de här valen av dekaner får vårt universitet ett starkt team för att bygga upp vår förnyade verksamhet, säger rektor Jari Kuusisto.

Adam Smale blir dekanus för företagsledningen. Han är en 40-årig britt som har varit bosatt i Vasa sedan 2004. Till utbildningen är han doktor i nationalekonomi. I nuläget jobbar Smale som professor i företagsledning vid Vasa universitet. Han är dekanus till 31 juli 2021.

Juha Junttila, 52, blir ny dekanus för institutionen för redovisning och finansiering. Han har hittills varit professor i ekonomi vid Jyväskylä universitets handelshögskola. Junttila disputerade 1999 i ekonomiska vetenskaper vid Uleåborgs universitet. Han är dekanus till 31 juli 2021.

Pirjo Laaksonen, 60, axlar dekanusrollen för institutionen för marknadsföring och kommunikation. Hon har hittills arbetat som professor vid institutionen. Laaksonen disputerade 1992 från dåvarande Vasa handelshögskola. Hon är dekanus till 31 juli 2021.

Harry Linnarinne, 52, blir dekanus för institutionen för teknologi och innovationsledning. Linnarinne är teknologie doktor sedan 2001 då han disputerade vid Tekniska högskolan. Han har hittills jobbat med olika ledningsuppdrag, bland annat som vd för bland andra Stena Recycling. Linnarinne är dekanus tills den 31 juli år 2021.