Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utan sonens hjälp skulle räkningarna bli obetalda - när bankkontoret försvinner krävs bil för att komma åt pengarna

Från 2017
Uppdaterad 11.12.2017 09:03.
två män sitter koncentrerade
Bildtext Ture Nyholm får hjälp med att betala räkningar av sonen Steve.
Bild: Yle/Jyrki Karjalainen

Nykarleby hör till de orter där invånarna drabbas hårt när bankernas kontorsnät glesnar. Aktia bank stänger sitt sista kontor i staden vid årsskiftet. Efter det finns bara ett enda Andelsbank-kontor kvar för stadens 7 500 invånare.

Det allt glesare kontorsnätet har gjort livet svårare för bland annat Ture Nyholm. För tre år sedan försvann det sista bankkontoret från hembyn i Munsala. Sedan dess har han haft omkring tio kilometer till kontoret i Nykarleby centrum.

- Jag har bara rullatorn, säger han. Jag är hänvisad till Steve. Han sköter ju om allting och tar också ut pengar i Nykarleby åt mig.

Utan sonen Steve Nyholms hjälp skulle bland annat räkningarna bli obetalda.

- Vi ska vara bilburna, säger Steve. Det är inte så enkelt för pensionärer som inte är duktiga på datorer att betala med bankkoder. Det är ju väldigt många som blir drabbade.

Om Steve inte fanns skulle alternativen vara få för Ture. Hemvården kan hämta hem mat och mediciner, men penningärenden får den inte ha hand om överhuvudtaget. Om ingen anhörig finns måste en intressebevakare utses.

Ni tipsade oss

Denna artikel bygger på ett publiktips. Känner du till något som Svenska Yle borde granska? Då hoppas vi att du tipsar oss!

Bankkontor och livskvalitet hör ihop för äldre

Hemserviceledaren Siv Frostdahl-Blomqvist understryker att lokala bankkontor med kundservice över disk är viktiga för att äldre ska kunna bo hemma längre. Bekant personal på bankkontoret kan följa med om överstora penninguttag görs och eventuellt till och med påminna äldre om återkommande betalningar.

kvinna med scarf sitter framför dator
Bildtext När hemvården lägger märke till svårigheter att sköta ekonomiska ärenden, kontaktas socialarbetare, säger Siv Frostdahl-Blomqvist.
Bild: Yle/Jyrki Karjalainen

Hon hoppas att bankerna skulle ta sitt samhällsansvar.

- Det är bankens sak att hjälpa till med bankärenden och ekonomiska frågor. Befolkningen blir inte yngre och man vet att vårdbehovet ökar. De som bor hemma blir bara äldre.

Man behöver inte vara speciellt gaggig eller förvirrad. Det handlar om en säkerhetskänsla som bör finnas där när man har hand om ärenden som har med pengar att göra

Docent Tom Björkroth, ÅA

Forskningsledaren och docenten i nationalekonomi vid Åbo Akademi, Tom Björkroth, understryker allas rätt att få sköta sina bankärenden på ett ändamålsenligt sätt. Han betonar att konkurrens och konsumentskyddet också är till för att värna om de äldres service.

- Det kan innebära att en äldre befolkning måste ha tillgång till kontorstjänster, säger han. Man behöver inte vara speciellt gaggig eller förvirrad. Det handlar om en säkerhetskänsla som bör finnas där när man har hand om ärenden som har med pengar att göra.

Servicetaxi tar äldre till banken

Nykarleby är en vidsträckt stad med en areal på 737 kvadratkilometer landområde.

Man i keps framför bank
Bildtext Ralf Skåtar minns tiden när det fanns fem banker och en sparkassa i Nykarleby.
Bild: Yle/Jyrki Karjalainen

För att underlätta för dem som inte har bil eller anhöriga som kan köra eller sköta ärenden försöker staden få igång något de kallar för vipparitrafik. Den innebär en form av servicetrafik för äldre personer. Priset på resan subventioneras av staden.

- Jag hoppas att man kommer att använda sig av det här när det kör igång, säger äldrerådets ordförande Ralf Skåtar.

Dagligvaruhandeln tar över när bankkontoret försvinner

När lönebetalningarna började kanaliseras via bankerna på 1960-talet nåddes en överenskommelse att kunden ska ha avgiftsfritt tillträde till sitt eget konto. Man kan fråga sig hur den går ihop med en utveckling där bankkontor stängs och bankautomater försvinner.

Docent Tom Bergroth framför en bokhylla
Bildtext Docenten Tom Björkroth forskar bland annat i konsumentskydd.
Bild: Maud Stolpe/Yle

Tom Björkroth påpekar att det samtidigt har uppstått nya ställen att ta ut kontanter på.

- S-gruppen har ungefär tusen serviceplatser där man kan få ut kontanter, K-gruppen har 800 och Tokmanni har likaså många ställen, säger han. Tillgången på kontanter finns alltså, men servicen har förändrats.

Kontorsstängningen kom som en chock för Sjundeåborna

Sjundeå blev av med det sista bankkontoret i kommunen för ett år sedan när Aktia stängde. Visserligen har banken kvar ett kontor med rådgivning, men den som behöver penningservice över disk måste åka minst 20 kilometer för att få det.

Frey Karlsson vid dörren till Aktia bank i Sjundeå.
Bildtext 20 år har gått sedan Frey Karlsson var bankdirektör i Sjundeå.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Tidigare bankdirektören Frey Karlsson är missnöjd med utvecklingen. Trots att han redan var pensionerad, blev han chockad och arg när stängningsbeslutet kom.

- De gamla, trogna kunderna lämnades vind för våg. De hade inte teknisk kunskap eller möjligheter att sköta bankärendena elektroniskt. Jag tyckte att jag hade bedragit dem fast jag inte hade någonting med stängningen att göra.

Jag tyckte att jag hade bedragit dem fast jag inte hade någonting med stängningen att göra

Frey Karlsson, f.d. bankdirektör

Karlsson förstår utvecklingen inom bankvärlden, men efterlyser ändå ett större ansvar av bland annat sin gamla bank.

- En bank som Aktia borde ha och känna ett större samhällsansvar och inte alltid tänka på de där marginalerna och den där avkastningen.

Också för kommunen var stängningen en besvikelse. Kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen säger att den till och med har påverkat affärslivet i kommunen.

Merja Laaksonen står i det tomma bankkontoret i Sjundeå.
Bildtext Kommunens protester mot att lägga ner bankkontoret klingade för döva öron, säger Merja Laaksonen
Bild: Yle/Pia-Maria Lehtola

Trots protester kunde kommunen ingenting göra för att påverka beslutet.

- Kommunen har fått respons att det är svagt att det inte finns en bank i kommunen, säger hon. Vi har ju naturligtvis försökt alla kanaler och kontakter vi har kunnat, men business är business.

Förändrat kundbeteende driver fram kontorsdöden

Bankerna förklarar kontorsdöden med den snabba utvecklingen inom bankvärlden där kunderna allt mera sällan besöker fysiska kontor.

Vid årsskiftet stänger till exempel Aktia fyra kontor i huvudstadsregionen. Bankens kontor försvinner också helt från Tenala, Bromarv, Kervo, Solf, Oravais och Nykarleby.

Det är i svåra ärenden, i de där stora ekonomiska besluten, som kunderna vill diskutera ansikte mot ansikte

Merja Sergelius, vice vd, Aktia

Merja Sergelius är vice vd på Aktia Bank. Hon är övertygad om att de få fysiska bankkontor som finns i framtiden uteslutande kommer att vara rådgivande.

- Det är i svåra ärenden, i de där stora ekonomiska besluten, som kunderna vill diskutera ansikte mot ansikte, säger hon.

Men inte heller det är beständigt. Sergelius tror att också det behovet kan komma att ändra sig över tid.

- Många av de här rådgivningsärendena kan kunderna sköta med sin bekanta rådgivare telefonledes eller via en nätträff, säger hon.

Bankerna satsar på ny verksamhet

Utvecklingen går i rasande takt och mycket sker hela tiden inom bankvärlden. Trots att kontor stängs expanderar de verksamheten. Tom Björkroth pekar på områden som försäkringar och hälsovård.

Bankerna har också fått konkurrens av helt nya aktörer som exempel Apple och Amazon.

Andelskassor, som tidigare var mycket konkurrenskraftiga och populära kan också återuppstå i någon form.

- Jag tror att vi kommer att se en stor mängd ny företagsverksamhet kring det här med betalning, initierande av betalning och liknande verksamhet, säger Björkroth.

Se hela programmet här:

Programmet är inte längre tillgängligt

Sänds Yle Fem, måndag 11.12.2017 kl 19.00, samt på tisdag 12.12.2017 kl. 11.00.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln