Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Snart lever skogsrenen vild i Södra Österbotten

Från 2017
Metsäpeura Lauhanvuoren puistossa
Bild: Metsähallitus/Milla Niemi

I Lauhanvuori i Storå lever just nu sju skogsrenar i en 30 hektars inhägnad. Planen är att de ska föröka sig och sedan släppas ut i naturen.

- Vi vill flytta skogsrenen hit eftersom arten tidigare levt i så gott som hela Finland. Skogsrenen hör till det här områdets ursprungliga fauna, det vill säga vi återinför den till dess tidigare levnadsmiljö, säger projektchefen Sakari Mykrä från Forststyrelsen.

Målet är att skogsrenen förökar sig inne i inhägnaden och gradvis släpper man sedan ut individer i naturen. De första individerna ska släppas fria i slutet av 2019.

En man med keps står framför ett matningsställe för skogsrenar.
Bildtext Sakari Mykrä.
Bild: Yle/Juho Karlsson

- Vi strävar till att årligen släppa ut några individer och hela det här projektet pågår i fem år. Sedan tar vi ner inhägnaden.

- Vi kan säga att vi på kort sikt lyckats med projektet ifall vi efter inhägnadsperioden har 30-40 individer vilda i naturen. Efter ytterligare tio år skulle man kunna tänka sig att vi har hundra individer här i området.

Rovdjursstammen ökar inte

Mykrä är inte orolig över att rovdjur skulle lockas till området i och med projektet.

- Även om skogsrenen återinförs till området är antalet till en början så pass litet att det inte är avgörande för rovdjursstammens storlek. De styrs mer av mängden älg, vitsvanshjort och rådjur.

Men trots det medger Mykrä att rovdjuren är det största hotet mot att projektet lyckas.

- Om skogsrenarna kan föröka sig i inhägnaden, så tvivlar jag inte att de inte gör det i naturen. Den största risken ligger i ifall de håller sig vid liv, det vill säga ifall det råkar finnas rovdjur här då de släpps fria.

4 000 individer i hela världen

I tiderna var skogsrenen en vanlig syn i Finland och förekom i så gott som hela landet. I början av 1900-talet utrotades arten i Finland på grund av jakt.

Men i mitten av seklet började arten igen sprida sig till Kajanaland från Ryssland.

För att öka stammen i Finland fördes ett antal skogsrenar från Kajanaland till Suomenselkä, där det idag lever en stam på ungefär 1 300 individer.

En skogsren står i en inhägnad i Storå.
Bildtext Skogsrenen är ovanlig.
Bild: Milla Niemi/Forststyrelsen

Allt som allt finns det 2 000 skogsrenar i Finland och totalt 4 000 individer i hela världen. Den underart som förekommer här finns endast i Finland och Ryssland.

Nu placeras skogsren ut i Lauhanvuori och Seitseminen nationalparker som en del av projektet Metsäpeura LIFE som pågår mellan åren 2016 och 2023.

- Hela projektets mål är mångfacetterat och strävar till skogsrenens välbefinnande så väl här i Lauhanvuori och Seitseminen som i hela landet, konstaterar Mykrä.

Diskussion om artikeln