Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Meröppet bibliotek i Lojo portar minderåriga

Från 2017
Uppdaterad 08.12.2017 13:24.
Omkullfallna stolar och skräp på golvet i Ingås bibliotek.
Bildtext Problem förekom tidigare också på självbetjäningsbiblioteket i Ingå.
Bild: Yle/Minna Almark

Minderåriga får inte längre använda ett av stadens meröppna bibliotek under de tider personalen inte är på plats. Orsaken sägs vara många allvarliga ordningsproblem.

Det handlar om självbetjäningsbiblioteket i Tallbacka (Mäntynummi) i norra Lojo, inte långt från platsen där riksväg 25 ansluter till motorvägen.

Unga kunder en utmaning

Biblioteket har hittills varit öppet för Lojobor från 13 år uppåt. Men sedan månadsskiftet är åldersgränsen 18 år.

Staden uppger att det uttryckligen är minderåriga kunder som har brutit mot reglerna på ett allvarligt sätt.

Andra kunder talar om försämrad trivsel och trygghetskänsla.

Diskussion har inte hjälpt

Bibliotekets personal har försökt lösa problemen.

Personalen har diskuterat både med de unga och med deras föräldrar men ordningsproblemen bara ökar.

Barnböcker i en bokhylla på ett bibliotek.
Bildtext Barn och unga får tills vidare besöka bibban endast i sällskap av en vuxen eller när personal finns på plats.
Bild: Frugan/Mostphotos.com

Målet med höjd åldersgräns är att trygga andra barns och yngres biblioteksbesök under den tid personal inte finns på plats.

Det är möjligt att senare sänka åldersgränsen om situationen lugnar ner sig.

Alla måste följa reglerna

Vid ett meröppet bibliotek kommer man in med sitt eget lånekort. Man får inte släppa in någon annan med sitt lånekort.

Bibilioteket i Tallbacka understryker att barn fortfarande får besöka bibban. De kan göra det i sällskap av en vuxen eller under den tid personalen finns på plats.

Ett meröppet bibliotek fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Personalen är på plats en del av tiden.

I Tallbacka har biblioteket öppet 72 timmar i veckan men personal finns på plats endast 28 timmar i veckan.

Tillägg fredagen 8.12 kl 13.25: Texten bygger på en redogörelse i föredragningslistan för Attraktionskraftsnämnden i Lojo, sektionen för stadsinnehåll 7.12.

Diskussion om artikeln