Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Daniel Olin om brexituppgörelsen: May köpte tid men nu blir förhandlingarna bara svårare

Från 2017
Uppdaterad 08.12.2017 14:16.
Redaktören Daniel Olin.
Bild: Johanna Kannasmaa

I elfte timmen efter utdragna nattmanglingar lyckades Storbritanniens premiärminister Theresa May och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker nå en kompromiss kring den svåraste och känsligaste frågan: gränsen mellan Nordirland och Irland.

Genombrottet innebär att EU-kommissionen nu kan rekommendera för EU:s stats- och regeringschefer att nästa vecka ge klartecken för att förhandlingarna kan gå in i fas två.

Parterna kan alltså börja diskutera den framtida relationen mellan EU och Storbritannien, något som britterna krävt redan länge.

För den brittiska premiärministern Theresa May var den en liten personlig seger – ett misslyckande skulle ha ökat kraven på hennes avgång.

Nu behöver May inte flytta från Downing Street 10, åtminstone inte ännu.

Men den hårt kritiserade May har varit tvungen att gå EU till mötes i alla tre knäckfrågor.

– Den svåraste delen av våra utmaningar ligger framför oss.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk

1. Nattens uppgörelse berättar inte exakt hur stor den slutliga skilsmässonotan kommer att bli, men summan tros ligga mellan 40-50 miljarder euro. Det är betydligt mer än de 20 miljarder euro britterna varit beredda att betala och väldigt nära EU:s krav som legat på 60 miljarder.

2. Också när det kommer till EU-medborgarens rättigheter har May varit tvungen att backa. Enligt ordalydelsen i texten ska EU-domstolens åsikt beaktas i tvister om medborgarnas rättigheter. Britterna hade velat skära av alla band till EU-domstolen.

3. Den svåraste frågan handlade om gränsen mellan Irland och Nordirland. Här är parterna ännu inte i mål. I stället lyckades man skapa en ordalydelse som Mays nordirländska stödparti DUP och den irländska regeringen kan ställa sig bakom.

Enligt texten kommer det inte finnas några handelshinder vid gränsen. Men exakt hur det ska gå till i praktiken är ändå oklart. Räkna med att gränsfrågan blir en stötesten också i de fortsatta samtalen.

Den lättare delen av förhandlingarna avklarad

Nattens genombrott betyder inte att parterna har nått ett slutligt skilsmässoavtal.

Enligt EU:s chefsförhandlare Michael Barnier bör ett sådant avtal stå färdigt i oktober 2018 för att alla parter ska hinna godkänna det innan 29 mars 2019 då brexit träder i kraft.

Nu har man endast nått ”tillräckliga framsteg” för att samtalen om det framtida förhållandet mellan EU och Storbritannien kan inledas.

Storbritanniens premiärminister Theresa May och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Bryssel den 8 december 2017.
Bildtext Theresa May och Jean-Claude Juncker i Bryssel den 8. december 2017

De förhandlingarna kommer att bli om möjligt ännu svårare än de som förts mellan parterna de senaste sju månaderna.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk menar att man nu klarat av den lättare biten av förhandlingarna.

– Den svåraste delen av våra utmaningar ligger framför oss. Att gå isär är svårt. Men att gå isär och sedan bygga upp en ny relation är ännu svårare.

För att skapa ett ”djupt och särskilt partnerskap” bör alla 27 EU-länder vara överens. Dessutom måste den i dag djupt splittrad brittiska regeringen också stå enig.

Det är lättare sagt än gjort.

Räkna med att de stolta britterna knappast är beredda att skriva under ett skilsmässoavtal ifall de inte får igenom sina krav i frågan om ett det framtida handelsavtal.

Och hur ska handelsavtalet se ut? Ett avtal likt det som EU har med Kanada är inte tillräckligt för britterna som vill ha ett tätt ekonomiskt och politiskt partnerskap med EU.

EU i sin tur försvarar den inre marknaden – ett avtal som skulle ge britterna närapå samma fördelar som ett EU-land är uteslutet.

Hur förhandlingarna om det framtida förhållandet fortskrider kommer alltså att påverka ifall det alls blir ett utträdesavtal som alla parter kan godkänna.

Sannolikheten att britterna lämnar EU utan ett avtal är fortsättningsvis stor. Brexitkampanjens vinnande slogan ”take back control” känns i dag väldigt avlägsen.

Diskussion om artikeln