Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gravavgifterna höjs rejält i Raseborg

Från 2017
Uppdaterad 09.12.2017 11:54.
Gravljus
Bildtext Det blir högre kostnader för bland annat gravar.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Från och med årsskiftet kostar gravrätten för en kistgrav i Raseborg dubbelt mer än tidigare. Samtidigt förkortas den längsta gravrätten från 50 år till 25 år.

Det här beslutade gemensamma kyrkofullmäktige i Raseborg. De nya avgifterna och kortare tidsperioderna börjar gälla efter årsskiftet.

Ändringarna gäller för Raseborgs kyrkliga samfällighet. Den består av Ekenäsnejdens svenska församling, Karis-Pojo församling och Raaseporin suomalainen seurakunta.

Så här påverkar förändringarna de anhöriga:

  • Om den närstående är medlem i någon av samfällighetens församlingar eller i någon annan evangelisk-luthersk församling
  • Om den närstående inte är medlem i kyrkan men har Raseborg som hemort

Tidigare kostade det 500 euro per meter att skaffa en kistgrav för 50 år. Men efter årsskiftet kan man bara köpa en gravrätt för 25 år och priset är då 500 euro per meter.

Nu kostar en gravrätt 250 euro per meter för 25 år. Prishöjningen är alltså 100 procent.

Att förlänga gravrätten kostar efter årsskiftet 250 euro per meter för 25 år. Tidigare har det kostat 125 euro metern för 25 år.

Arbeten vid begravningar också dyrare

Det finns andra regler för de som hör till en annan evangelisk luthersk församling men inte bor i Raseborg. För dem kostar en grävning och täckning av en kistgrav 500 euro efter årsskiftet.

Det är 100 euro mer än tidigare.

För den som bor i Raseborg, oberoende om de hör till församlingen, är kostnaden snart 300 euro, det vill säga en höjning med 50 euro.

Krematoriet i Karis.
Bildtext Karis krematorium.
Bild: Yle/Pia Santonen

Urnorna blir dyrare

En urnegrav för 25 år kommer år 2018 kosta 100 euro. Tidigare var det 50 euro för samma tidsperiod.

En urnnisch i kolumbariet i Karis kommer fortsättningsvis kosta 320 euro.

Ett kolumbarium är ett förvaringsställe ovan marken för urnor.

Grävning och täckning av urnegrav kostar lite mer

För raseborgare och personer som är medlemmar i någon av samfällighetens församlingar kommer kostnaden fortsätta vara 30 euro år 2018.

För de som är medlemmar i någon annan evangelisk-luthersk församling kommer kostnaden höjas från 40 till 50 euro.

Att strö ut askan i en strölund är fortfarande gratis för raseborgare och personer som är medlemmar i någon av samfällighetens församlingar.

Däremot kommer det kosta 50 euro för dem som är medlemmar i någon annan evangelisk-luthersk församling, det vill säga 10 euro mer.

Ekenäs kyrktorn
Bildtext Ekenäs kyrka
Bild: YLE/Malin Valtonen

Andra kriterier för utomstående


Så här påverkar förändringarna de anhöriga:

  • Om den närstående varken bor i Raseborg eller hör till någon evangelisk luthersk församling.

En gravrätt för 25 år kommer kosta 1 500 euro metern och en förlängning av gravrätten kommer kosta 750 euro per meter. Tidigare gällde summorna för 50 år men nu för endast 25 år.

Från och med årsskiftet kommer grävning och täckning av en kistgrav att kosta 500 euro, det vill säga 100 euro mer än tidigare.

Urnorna blir även här dyrare

En urnegrav för 25 år kostar 300 euro, år 2017 kostade den 150 euro.

Grävning och täckning av urnegrav kostar efter årsskiftet 50 euro. Tidigare kostade det 40 euro. Samma kostnad och kostnadsändring gäller även för strölundar.

Stenarbeten blir dyrare

Också en rad andra avgifter höjs efter årsskiftet.

Bland annat debiterar kyrkliga samfälligheten 75 euro per timme för stenarbeten. Den nuvarande avgiften är 60 euro i timmen.

Medlemmar i någon av samfällighetens församlingar kremeras avgiftsfritt. För alla övriga kremeringar debiteras 250 euro vilket är 50 euro mera än den nuvarande avgiften.

De gamla och nya begravningsavgifterna finns att läsa på Raseborgs kyrkliga samfällighets webbplats.

Tillägg 9.12.2017 klockan 10.50:
Texten bygger på mötesprotokollet från Raseborgs gemensamma kyrkofullmäktige. Yle Västnyland träffar under den kommande veckan representanter för kyrkliga samfälligheten för att höra motiveringar och förklaringar till prishöjningarna.

Diskussion om artikeln